jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Bevanda

Italian
Dalla A alla Z

ItalianoPinyinMandarina
bevanda, bibitayǐnliào饮料
acquashuǐ
bevanda gasataqìshuǐ汽水
caffèkāfēidòu咖啡豆
cioccolata caldarè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐn热巧克力; 巧克力热饮
cordialetián xiāng jiǔ, gān lù jiǔ甜香酒, 甘露酒
frappénǎixī奶昔
lattenǎi
sciroppoguǒ zhī yǐn liào 果汁饮料
tè verdelǜ chá 绿茶
chá

birra scuralièxìng hēi píjiǔ烈性黑啤酒
birrapíjiǔ啤酒
brandybáilándì白兰地
champagnexiāngbīnjiǔ香槟酒
cocktailjīwěijiǔ鸡尾酒
gindùsōngzǐjiǔ杜松子酒
lagerzhùcáng píjiǔ贮藏啤酒
portobōěrtú putáojiǔ波尔图葡萄酒
sherryxuělìjiǔ雪梨酒
sidropíngguǒjiǔ苹果酒
vermutkǔ ài jiǔ苦艾酒
vinopútaojiǔ, guǒzijiǔ葡萄酒, 果子酒
vodkafútèjiā伏特加
whiskywēishìjì jiǔ威士忌酒
ItalianoPinyinMandarina

Now take the Bevanda test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles