jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito

Dizionario Italiano-Mandarina | Gratuito | Astronomia

Italian
Dalla A alla Z

Image banner for the astronomy category
ItalianoPinyinMandarina
Astronomiatiānwénxué天文学
Soletàiyáng太阳
Pianetaxíngxīng行星
Mercurioshuǐxīng水星
Venerejīnxīng金星
Terradìqiú地球
Martehuǒxīng火星
Giovemùxīng木星
Satturnotǔxīng土星
Uranotiānwángxīng天王星
Nettunohǎiwángxīng海王星
Plutonemíngwángxīng冥王星
Lunayuèqiú月球
Satellitewèixīng卫星

Via latteayínhéxì银河系
Universoyǔzhòu宇宙
Galassiaxīngxì星系
Stellaxīng
Systema solaretàiyángxì太阳系
Pianetaxíngxīng行星
Cometahuìxīng彗星
Meteoraliúxīng流星
Sciame meteoricoliúxīngyǔ流星雨
Asteroidexiǎoxíngxīng小行星

telescopiowàngyuǎnjìng望远镜
ocularejiēyǎn接眼
telescopio newtoniananiúdùn wàngyuǎnjìng牛顿望远镜
telescopio dobsonianoduōbùsēn wàngyuǎnjìng多布森望远镜
ingrandimentofàngdà放大
aperturakǒngjìng孔径
cannocchiale cerccatoredǎo xīng jìng导星镜
filtrolǚsèjìng滤色镜
specchiojìng
lentatòujìng透镜
magnitudinexīng xīng de liàng dù星星的亮度

Acquariobǎopíngzuò宝瓶座
Altaretiāntánzuò天坛座
Andromedaxiānnǚzuò仙女座
Aquilatiānyīngzuò天鹰座
Arietebáiyángzuò白羊座
Aurigayùfūzuò御夫座
Balenajīngyúzuò鲸鱼座
Bilanciatiānchèngzuò天秤座
Bootemùfūzuò牧夫座
Bulinodiāojùzuò雕具座
Bussolaluópánzuò罗盘座
Camaleonteyàntíngzuò堰蜓座
Cancrojùxièzuò巨蟹座
Cane Maggioredàquǎnzuò大犬座
Cane Minorexiǎoquǎnzuò小犬座
Cani da Caccialièquǎnzuò猎犬座
Capricornomójiézuò摩羯座
Carenachuándǐzuò船底座
Cassiopeaxiānhòuzuò仙后座
Cavallinoxiǎomǎzuò小马座
Cefeoxiānwángzuò仙王座
Centaurobànrénmǎzuò半人马座
Chioma di Berenicehòufāzuò后发座
Cignotiānézuò天鹅座
Columbatiāngēzuò天鸽座
Compassoyuánguīzuò圆规座
Corona Australenán miǎnzuò南冕座
Corona Borealeběi miǎnzuò北冕座
Corvowūyāzuò乌鸦座
Craterejùjuézuò巨爵座
Croco del Sudnán shízìzuò南十字座
Delfinohǎitúnzuò海豚座
Doradojiànyúzuò剑鱼座
Dragonetiānlóngzuò天龙座
Ercolewǔxiānzuò武仙座
Eridanobōjiāngzuò波江座
Fenicefènghuángzuò凤凰座
Fornacetiānlúzuò天炉座
Frecciatiānjiànzuò天箭座
Gemellishuāngzizuò双子座
Giraffalùbàozuò鹿豹座
Grutiānhèzuò天鹤座
Idra Maschioshuǐshézuò水蛇座
Idrachángshézuò长蛇座
Indianoyìndìānzuò印地安座
Leone Minorexiǎoshīzuò小狮座
Leoneshīzizuò狮子座
Lepretiāntùzuò天兔座
Lincetiānmāozuò天猫座
Liratiānqínzuò天琴座
Lucertolaxiēhǔzuò蝎虎座
Lupocháilángzuò豺狼座
Macchina Pneumaticajītǒngzuò唧筒座
Mensashānànzuò山案座
Microscopioxiǎnwēijìngzuò显微镜座
Moscacāngyíngzuò苍蝇座
Ofiucoshéfūzuò蛇夫座
Orionelièhùzuò猎戶座
Orologioshízhōngzuò时钟座
Orsa Maggioredàxióngzuò大熊座
Orsa Minorexiǎoxióngzuò小熊座
Ottantenán jízuò南极座
Pavonekǒngquèzuò孔雀座
Pegasofēimǎzuò飞马座
Perseoyīngxiānzuò英仙座
Pesce Volantefēiyúzuò飞鱼座
Pescishuāngyúzuò双魚座
Pittorehuìjiàzuò绘架座
Poppachuánwěizuò船尾座
Regolojǔchǐzuò矩尺座
Reticolowǎnggǔzuò网罟座
Sagittariorénmǎzuò人马座
Scorpionetiānxiēzuò天蝎座
Scudodùnpáizuò盾牌座
Scultoreyùfūzuò玉夫座
Serpentejùshézuò巨蛇座
Sestanteliùfēnyízuò六分仪座
Telescopiowàngyuǎnjìngzuò望远镜座
Torojīnniúzuò金牛座
Triangolo Australenán sānjiǎozuò南三角座
Triangolosānjiǎozuò三角座
Tucanodùjuānzuò杜鹃座
Uccello del Paradisotiānyànzuò天燕座
Unicornoqílínzuò麒麟座
Velechuánfānzuò船帆座
Vergineshìnǚzuò室女座
Volpettahúxīngzuò狐狸座
ItalianoPinyinMandarina
View the Astronomia flashcards page


Now take the Astronomia test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles