jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kamus Bahasa Cina | Terjemahan | Gratis

Kamus Bahasa Cina | Terjemahan | Gratis | Olahraga

Indonesian
A to Z

Image banner for the sports category
Bahasa IndonesiaPinyinBahasa Cina
Olahragayùn dòng运动
american footballměi shì gǎn lǎn qiú美式橄榄球
*bolaqiú

anak panahfēi biāo飞镖

atletiktián jìng yùn dòng田径运动

baseballbàng qiú棒球
*bolaqiú
*tongkat pemukulqiú bàng; qiú pāi球棒; 球拍

bolingbǎo líng qiú保龄球

bulutangkisyǔ máo qiú羽毛球

golfgāo ěr fū qiú高尔夫球

hokiqū gùn qiú曲棍球
*gawangqiú mén球门

hoki esbīng shàng qū gùn qiú冰上曲棍球
*gawangqiú mén球门


panahanshè jiàn射箭
*sasaranbǎ zǐ靶子

polomǎ qiú马球

renangyóu yǒng游泳

skihuá xuě滑雪

sepakbolazú qiú足球
*bolaqiú

teniswǎng qiú网球

bolaqiú
tongkat pemukulqiú bàng; qiú pāi球棒; 球拍
gawangqiú mén球门
raketqiú pāi球拍
sasaranbǎ zǐ靶子
Bahasa IndonesiaPinyinBahasa Cina

Now take the Olahraga test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles