jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kamus Bahasa Cina | Terjemahan | Gratis

Kamus Bahasa Cina | Terjemahan | Gratis | Hari, Bulan, Tahun

Indonesian
A to Z

Bahasa IndonesiaPinyinBahasa Cina
Mingguxīngqī星期
Haritiān
Seninxīngqīyī星期一
Selasaxīngqī`èr星期二
Rabuxīngqīsān星期三
Kamisxīngqīsì星期四
Jum`atxīngqīwǔ星期五
Sabtuxīngqīliù星期六
Mingguxīngqīrì星期日

Tahunnián
Bulanyuè
Januariyīyuè一月
Februarièryuè二月
Maretsānyuè三月
Aprilsìyuè四月
Meiwǔyuè五月
Juniliùyuè六月
Juliqīyuè七月
Agustusbāyuè八月
Septemberjiǔyuè九月
Oktobershíyuè十月
Novembershíyīyuè十一月
Desembershí`èryuè十二月

Musimjìjié季节
Musim semichūnjì春季
Musim panas/kemarauxiàjì夏季
Musim gugurqiūjì秋季
Musim dingindōngjì冬季
Bahasa IndonesiaPinyinBahasa Cina

Now take the Hari, Bulan, Tahun test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles