jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Πολωνικά λεξικό

Ελληνικά Πολωνικά λεξικό | Αριθμούς

Greek

ΕλληνικάΠολωνικά
αριθμόςf liczba

μηδένzero
μηδένzero
έναjeden
δύοdwa
τρίαtrzy
τέσσεραcztery
πέντεpięć
έξιsześć
επτάsiedem
οκτώosiem
εννέαdziewięć
δέκαdziesięć
έντεκαjedenaście
δώδεκαdwanaście
δεκατρίαtrzynaście
δεκατέσσεραczternaście
δεκαπέντεpiętnaście
δεκαέξιszesnaście
δεκαεπτάsiedemnaście
δεκαοχτώosiemnaście
δεκαεννέαdziewiętnaście
είκοσιdwadzieścia
είκοσι έναdwadyieścia jeden
είκοσι δύοdwadyieścia dwa
είκοσι τρίαdwadyieścia trzy
είκοσι τέσσεραdwadyieścia cztery
είκοσι πέντεdwadyieścia pięć
είκοσι έξιdwadyieścia sześć
είκοσι επτάdwadyieścia siedem
είκοσι οκτώdwadyieścia osiem
είκοσι εννέαdwadyieścia dziewięć
τριάνταtrzydzieści
τριάντα έναtrzydzieści jeden
τριάντα δύοtrzydzieści dwa
πενήνταpięćdziesiąt
πενήντα έναpięćdziesiąt jeden
εξήνταsześćdziesiąt
εξήντα έναsześćdziesiąt jeden
εβδομήνταsiedemdziesiąt
εβδομήντα έναsiedemdziesiąt jeden
ογδόνταosiemdziesiąt
ογδόντα έναosiemdziesiąt jeden
ενενήνταdziewięćdziesiąt
ενενήντα έναdziewięćdziesiąt jeden
εκατόsto
εκατόν έναsto jeden
εκατόν δύοsto dwa
διακόσιαdwieści
διακόσια έναdwieści jeden
τριακόσιαtrzysta
τετρακόσιαczterysta
πεντακόσιαpięćset
εξακόσιαsześćet
επτακόσιαsiedemset
οκτακόσιαosiemset
εννιακόσιαdziewięćset
χίλιαtysiąc
χίλια έναtysiąc jeden
δύο χιλιάδεςdwa tysiące
τρεις χιλιάδεςtrzy tysiące
τέσσερις χιλιάδεςcztery tysiące
πέντε χιλιάδεςpięć tysięcy
έξι χιλιάδεςsześć tzsięcy
επτά χιλιάδεςsiedem tzsięcy
οκτώ χιλιάδεςosiem tzsięcy
εννέα χιλιάδεςdziewięć tzsięcy
δέκα χιλιάδεςdziesięć tysięcy
εκατό χιλιάδεςsto tysięcy
ένα εκατομμύριαmilion
δέκα εκατομμύριαdziesięć milionów
εκατό εκατομμύριαsto milionów
ένα δισεκατομμύριοmiliard
δέκα δισεκατομμύριοdziesięć miliardów
ένα τρισεκατομμύριοbilion
ΕλληνικάΠολωνικά

Now take the Αριθμούς test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles