jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Σχολείο

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
σχολείοxué xiào; xué yuàn学校; 学院
αλφάβητοzì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
συνέλευσηjí hé; jí huì集合; 集会
αποστολήzuò yè; gōng kè作业; 功课
μάθημαkè chéng, bān jí课程, 班级
βιβλίοshū jí书籍
αίθουσα διδασκαλίαςjiào shì教室
θρανίοzhuō zi桌子
λεξικόzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
εγκυκλοπαίδειαbǎi kē quán shū百科全书
εξέταση kǎo shì; cè yàn 考试; 测验
κόλλαjiāo shuǐ胶水
κατ΄οίκοω εργασίαjiā tíng zuò yè家庭作业
ντουλαπάκιyǒu suǒ de cún wù guì有锁的存物柜
σημειωματάριοbǐ jì běn, bǐ jì bù笔记本, 笔记簿
χαρτίzhǐ; lùn wén纸; 论文
πέναgāng bǐ钢笔
έλεγχοςchéng jì dān成绩单
πρόγραμμαkè chéng biǎo, kè mù biǎo课程表, 课目表
ψαλίδιjiǎn dāo, jiǎn zi剪刀, 剪子
φοιτητής, φοιτήτριαxué shēng学生
τραπέζιzhuō zi桌子
δάσκαλος, δασκάλαjiào shī; dǎo shī教师; 导师

μάθημαkē mù科目
τέχνηměi shù美术
βιολογίαshēng wù生物
χημείαhuà xué化学
αγγλικάyīng yǔ英语
γεωγραφίαdì lǐ地理
γεωμετρίαjǐ hé xué几何学
ιστορίαlì shǐ, lì shǐ xué历史, 历史学
γλώσσαyǔ yán, yǔ yán xué语言, 语言学
μαθηνατικάshù xué; shù xué yùn suàn数学; 数学运算
φυσικήwù lǐ xué物理学
επιστήμηkē xué科学
μουσικήyīn lè音乐
άθλημαyùn dòng, tǐ yù运动, 体育
θρησκείαzōng jiāo; zōng jiāo xìn yǎng宗教; 宗教信仰
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Σχολείο test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles