Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Σχολείο

Search dictionary :-

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
σχολείοxué xiào; xué yuàn学校; 学院
αλφάβητοzì mǔ biǎo, zì mǔ xì tǒng字母表, 字母系统
συνέλευσηjí hé; jí huì集合; 集会
αποστολήzuò yè; gōng kè作业; 功课
μάθημαkè chéng, bān jí课程, 班级
βιβλίοshū jí书籍
αίθουσα διδασκαλίαςjiào shì教室
θρανίοzhuō zi桌子
λεξικόzì diǎn; cí diǎn字典; 词典
εγκυκλοπαίδειαbǎi kē quán shū百科全书
εξέταση kǎo shì; cè yàn 考试; 测验
κόλλαjiāo shuǐ胶水
κατ΄οίκοω εργασίαjiā tíng zuò yè家庭作业
ντουλαπάκιyǒu suǒ de cún wù guì有锁的存物柜
σημειωματάριοbǐ jì běn, bǐ jì bù笔记本, 笔记簿
χαρτίzhǐ; lùn wén纸; 论文
πέναgāng bǐ钢笔
έλεγχοςchéng jì dān成绩单
πρόγραμμαkè chéng biǎo, kè mù biǎo课程表, 课目表
ψαλίδιjiǎn dāo, jiǎn zi剪刀, 剪子
φοιτητής, φοιτήτριαxué shēng学生
τραπέζιzhuō zi桌子
δάσκαλος, δασκάλαjiào shī; dǎo shī教师; 导师

μάθημαkē mù科目
τέχνηměi shù美术
βιολογίαshēng wù生物
χημείαhuà xué化学
αγγλικάyīng yǔ英语
γεωγραφίαdì lǐ地理
γεωμετρίαjǐ hé xué几何学
ιστορίαlì shǐ, lì shǐ xué历史, 历史学
γλώσσαyǔ yán, yǔ yán xué语言, 语言学
μαθηνατικάshù xué; shù xué yùn suàn数学; 数学运算
φυσικήwù lǐ xué物理学
επιστήμηkē xué科学
μουσικήyīn lè音乐
άθλημαyùn dòng, tǐ yù运动, 体育
θρησκείαzōng jiāo; zōng jiāo xìn yǎng宗教; 宗教信仰
Now take the Σχολείο test in Chinese

Κατηγορίες
Χώρες

άγρια ζωή
Φύσης
Ανθρώπινο Σώμα
Ζώα
Ερπετά
Θηλαστικά
Ψάρια
Έντομα
Φυτά
Λουλούδια
Λαχανικά
Φρούτα
Δέντρα

γενικά η ζωή
Ημέρα, Μήνα, Χρόνο
Κατευθύνσεις
Ποτά
Τυχερά Παιχνίδια
Χαιρετισμούς
Σχολείο
Χρόνος
Συγγενείς
Θρησκεία
Όπλων

μόδα
Υφάσματα
Ρούχα
Παπούτσια
Κοσμήματα

Κτίρια
Σπίτι
Καθιστικό
Κουζίνα
Μπάνιο
Υπνοδωμάτιο
Γραφείο

επιστήμη
Αστρονομία
Στοιχεία
Σχήματα
Μέτρα και Σταθμά

Γλώσσα
Αριθμούς
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles