jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Συγγενείς

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
συγγενήςqīn shǔ亲属
οικογένειαjiā, jiā tíng家, 家庭
φίλοςpéng yǒu朋友
μητέραmǔ qīn母亲
πατέραςfù qīn父亲
παιδίér tóng儿童
γυιοςér zi儿子
κόρηnǚ`ér女儿
αδερφήjiě, mèi姐, 妹
αδερφόςxiōngdì兄弟
μωρόyīng`ēr婴儿
παππούςzǔ fú祖父
παππούςyé yé爷爷
γιαγιάzǔmǔ祖母
γιαγιάzǔmǔnǎi nǎi奶奶
εγγονήsūn nǚ孙女
εγγονόςsūn zi孙子
σύζυγοςzhàng fu丈夫
ανεψιόςzhí zi侄子
ανεψιάzhí nǚ侄女
πεθεριάyīn qīn姻亲
πεθεράyuè mǔ岳母
πεθερόςyuè fù岳父
γαμπρόςnǚ xù女婿
νύφηér xí儿媳
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Συγγενείς test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles