jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Φυτά

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
φυτόzhíwù植物
κάκτοςxiānrénzhǎng仙人掌
φτέρηjuélèi蕨类
λουλούδιhuā
φρούτοshuǐguǒ水果
γρασίδιcǎo
βότανοcǎoběn zhíwù草本植物
δέντροshù, mù树, 木
χορταρικόshūcài蔬菜

αγκάθι
βολβόςqiújìng球茎
γύρηhuāfěn花粉
κλαδίshùzhī树枝
λουλούδιhuā
μίσχοςjīng
μίσχοyè bǐng, bǐng bù叶柄, 柄部
μισχοςjīng
μπουμπούκι
πέταλαhuābàn花瓣
ρίζαgēn
σέπαλαhuāè花萼
στήμονεςxióng ruǐ雄蕊
στιγμαzhù tóu柱头
στύλοςhuā zhù花柱
φλοιόςshùpí树皮
φφύλλο
ωοθήκηzǐ fáng子房
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Φυτά test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles