jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Γραφείο

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
γραφείοbàn gōng shì办公室
αριθμός τηλεφώνουdiàn huà hào mǎ电话号码
αρχειοθήκηdǎng àn guì档案柜
γομολάστιχαxiàng pí橡皮
γόμα πινάκωνhēi bǎn cā黑板擦
ηλεκτρονικός υπολογιστήςdiàn nǎo电脑
θρανιοbàn gōng zhuō办公桌
καπέκλαyǐ zi椅子
μολύβιqiān bǐ铅笔
μπλοκjì shì běn记事本
ξύστραjuǎn bǐ dāo卷笔刀
πέναgāng bǐ钢笔
πίνακαςhēi bǎn黑板
σημειωματάριοbǐ jì běn笔记本
συνδετήραςhuí xíng zhēn回形针
συρραπτικόdìng shū jī订书机
συρταριchōu tì抽屉
τηλέφωνοdiàn huà电话
τηλεφωνικός κατάλογοςdiàn huà hào mǎ běn电话号码本
φάκελοςxìn fēng信封
χαρτίzhǐ zhāng纸张
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι

Now take the Γραφείο test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles