jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό

Ελληνικά Μανταρίνι λεξικό | Κατευθύνσεις

Greek

ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
οδηχίεςshuōmíng说明
ανατολήdōng
απέναντιduìmiàn对面
αριοτεράzuǒbiān左边
βορειοανατολικόςdōngběi东北
βορειοδυτικόςxīběi西北
βορράςběi
γύρω περιοχήlínjìn邻近
γύρωfùjìn附近
δίπλα σε, πγάι σεzài ... pángbiān在 ... 旁边
δίπλα, κοντάzài ... pángbiān在 ... 旁边
δεξιάgōngzhèng公正
δύση西
εδώzhèlǐ这里
εκεί, ναwǎng nàlǐ往哪里
εκείzài nà biān在那边
εμπρός μέροςzhèngmiàn正面
εξωτερικό, έξω απόwàimiàn外面
εσωτερικόlǐmiàn里面
κάτωxiàmiàn下面
κατεύθυνσηfāngxiàng方向
κοντάjìn
μακριάyuǎn
νοτιοαβατυλική περιοχήdōngnán东南
νοτιοδυτική περιοχήxīnán西南
νότοςnán
πάνωshàngmiàn上面
πίσωhòumiàn后面
περιοχηmiànjì面积
προς τα κάτωxiàng xià de向下的
προς τα πάνωxiàngshàngde向上的
ΕλληνικάPinyinΜανταρίνι
View the Κατευθύνσεις flashcards page


Now take the Κατευθύνσεις test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles