jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Säugetier

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Säugetierbǔrǔ dòngwù哺乳动物
Fleischfressershíròu dòngwù食肉动物
Pflanzenfressershícǎo dòngwù食草动物
Insektenfressershíchóng dòngwù食虫动物
Allesfresserzáshí dòngwù杂食动物

Ameisenbärshíyǐshòu食蚁兽
Antilopelíngyáng羚羊
Büffelshuǐniú水牛
Bisonyěniú野牛
Dachshuān
Elch
Elefantxiàng
Frettchenbáiyòu白鼬
Fuchs
Gürteltierqiúyú犰狳
Giraffechángjǐnglù长颈路
Gnuslíngyáng deyīzhǒng羚羊的一种
Haseyětù野兔
Hyäneliègǒu鬣狗
Igelcìwèi刺猬
Jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
Kamelluòtuo骆驼
Kaninchen
Keileryězhū野猪
Löweshīzi狮子
Lamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
Maulwurfyǎnshǔ鼹鼠
Nilpferdhémǎ河马
Ottershuǐtǎ水獭
Pantherhēibào黑豹
Rhinozerosxīniú犀牛
Schakalchái
Schuppentierchuān shān jiǎ穿山甲
Seehundhǎibào海豹
Seelöwehǎishī海狮
Spitzmausqú jīng鼩鼱
Tiger
Walrosshǎixiàng海象
Wieselhuángyòu黄鼬
Wolfláng
Zebrabānmǎ斑马

Nagetiernièchǐmù dòngwù啮齿目动物
Biberhélí河狸
Eichhörnchensōngshǔ松鼠
Hamstercāngshǔ仓鼠
Mausshǔ
Meerschweinchentúnshǔ豚鼠
Murmeltierhàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
Rattedàshǔ大鼠
Rennmausshā shǔ沙鼠
Stachelschweinháozhū豪猪

Menschenaffelèirényuán类人猿
Gibbonchángbìyuán长臂猿
Gorilladàxīngxīng大猩猩
Orang-Utanxīngxīng猩猩
Schimpansehēixīngxīng黑猩猩

Primatlíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
Affehóu
Pavianfèifèi狒狒
Rhesusaffemí hóu猕猴

Beuteltieryǒu dài dòngwù有袋动物
Beutelrattefù shǔ负鼠
Kängurudàishǔ袋鼠
Koalabärshùdàixióng树袋熊

Bärxióng
Braunbärzōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
Eisbärběijíxióng北极熊
Pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊
Waschbärhuàn xióng 浣熊

Haustierjiā chù 家畜
Esel
Kuhniú
Pferd
Reh鹿
Schafyáng
Schweinzhū
Ziegeshānyáng山羊

Katzemāo

Hundgǒu
Fuchs

Cetaceajīng
Delfinhǎitún海豚
Orca, Große Schwertwalhǔjīng虎鲸
Tümmlershǔhǎitún鼠海豚
Waljīngyú鲸鱼
DeutschPinyinChinesisch
View the Säugetier flashcards page


Now take the Säugetier test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles