jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Menschlich Körper

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Körperréntǐ人体
Haarmáo
Fraufùnǚ妇女
Mannnánrén男人
Haut
Babyyīngér婴儿
Kindértóng儿童
Poremáokǒng毛孔
Faltezhòuwén皱纹
Leberfleckzhì
Aknefěncì粉刺
Sommersprossequèbān雀斑

Kopftóu
Augeyǎnlì眼力
*Augapfelyǎnqiú眼球
Augenbraueméimao眉毛
Backemiànjiá面颊
Haarmáo
Kehleyānhóu咽喉
Kiefer
Mundzuǐ
Nasebízi鼻子
Ohrěrduo耳朵
Stirné

Torsoqūgàn躯干
Bauchfùbù腹部
Brustrǔfáng乳房
Brustxiōngqiāng胸腔
Brustwarzenǎitóu奶头
Busenxiōng
Halsjǐng
Hinternpìgu屁股
Hodengāowán睾丸
Nabeldùqí肚脐
Penisyīnjīng阴茎
Rückenbèi
Scheide, Vaginayīndào阴道
Schulterjiān
Tailleyāo
Unterleib

Arm
Ellenbogenzhǒu
Fingershǒuzhǐ手指
*Fingerknöchelzhǐjié指节
*Daumendàmǔzhǐ大拇指
Handshǒu
Handflächeshǒuzhǎng手掌
Handgelenkwàn
Unterarmqiánbì前臂

Beintuǐ
Fußjiǎo, zú脚, 足
*Fersejiǎohòugēn脚后跟
Hüftetúnbù臀部
Kalbféi
Kniexī, xīgài膝, 膝盖
Oberschenkeldàtuǐ, gǔ大腿, 股
Schienbeinjìng
Zehjiǎozhǐ脚趾

Internnèibùde内部的
Aderjìngmài静脉
Augapfelyǎnqiú眼球
Bandrèndài韧带
Blasepángguāng膀胱
Blutxuè
Blutgefaßxuèguǎn血管
Darmcháng
Dickdarmjiécháng结肠
Eierstockluǎncháo卵巢
Fötus, Fetustāi`ér胎儿
Gebärmutterzǐgōng子宫
Gebärmutterzǐgōng子宫
Gehirnnǎo
Herzxīnzàng心脏
Knochengǔgé骨骼
Lebergānzàng肝脏
Lungefèi
Milzpí, pízàng脾, 脾脏
Muskeljīròu肌肉
Nabelschnurqídài脐带
Netzhautshìwǎngmó视网膜
Niereshèn, shènzàng肾, 肾脏
Rippelèigǔ肋骨
Samenzelle, Spermiumjīngyè精液
Schädeltóugǔ头骨
Schlagaderdòngmài动脉
DeutschPinyinChinesisch

Now take the Menschlich Körper test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles