jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung

Kostenloses Deutsch-Chinesisch Wörterbuch | Übersetzung | Kraut

German
A to Z

DeutschPinyinChinesisch
Krautcǎoběn zhíwù草本植物
Angelika, Engelwurzdāng guī当归
Anisyáng huí xiāng洋茴香
Artemisiakǔ ài cǎo苦艾草
Basilikumluōle罗勒
Borretschzǐ cǎo紫草
Dillshì luó莳萝
Eberrauteqīng hāo青蒿
Estragonlónghāo龙蒿
Fenchelxiǎohuífāntóu小茴香头
Frauenminzeài jú艾菊
Goldmelissefó shǒu gān佛手柑
Kümmelgě lǚ zǐ葛缕子
Kamillehuángchūnjú黄春菊
Kerbelshān luó bo山萝卜
Kreuzkümmelxiǎohuífān小茴香
Lavendelxūnyīcāo薰衣草
Liebstöckelyuánxiédāngguī圆叶当归
Lorbeeryuèguì月桂
Majoranniúzhì牛至
Meerrettichlàgēn辣根
Minzebòhe薄荷
Mutterkrautyě gān jú, xiǎo bái jú, jú kē zhí wù野甘菊, 小白菊, 菊科植物
Petersilieōuqín欧芹
Pfefferminzebòhe薄荷
Ringelblumewànshòujú万寿菊
Rosmarinmí dié xiāng迷迭香
Süßdoldexiāng gēn qín香根芹
Salbeishǔwěicǎo鼠尾草
Sauerampferzhǎng yè dà huáng掌叶大黄
Schnittlauchxìfāncōng细番葱
Thymianbǎilǐxiāng百里相
Waldmeisterchē yè cǎo车叶草
Weinrauteyún xiāng芸香
Ysopniú xī cǎo, hǎi suǒ cǎo牛膝草, 海索草
Zitronenmelissexiāng fēng cǎo香蜂草
Zitronenstrauchníng méng mǎ biān cǎo柠檬马鞭草
DeutschPinyinChinesisch

Now take the Kraut test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles