jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionnaire Français-Polonais | Traduction en ligne | Gratuit

Dictionnaire Français-Polonais | Traduction en ligne | Gratuit | Religion

French

FrançaisPolonais
religionf religia
religieux, religieusereligijny
acolytef akolita
angem anioł
apôtrem apostoł
archevêquem arcybiskup
bénédictionnt błogosławieństwo
bénirbłogosławić
baptêmem chrzest
baptistef baptysta
Bouddhabudda
bouddhismem buddyzm
bouddhistent buddyjski
catholiquem katolik, f katoliczka
cercueilf trumna
chapellef kaplica
chrétien, chrétiennem chrześcijanin, f chrześcijanka
chrétientém chrystianizm
cielnt niebo
cimetièrem cmentarz
confessionm spowiedź
confessionnalm konfesjonał, f spowiednica
déessebogini
démonm demon
diablem diabeł
Dieum bóg
dimanche des Rameauxf niedziela Palmowa
disciplem uczeń
églisem kościół
enfernt piekło
évêquem biskup
juif, juivem Żyd, f Żydówka
juif, juivent żydowski
le ChristChrystus
les Écrituresnt Pismo Święte
moinem mnich
mosquéem meczet
musulman, musulmanent muzułmański
oraclef wyrocznia
ordonnerordynować
pèrem ksiądz
pasteurm pastor
pieuxbogobojny
prêcherm kazać
prêtrem ksiądz
prêtressef kapłanka
prêtrisent kapłaństwo
prièref modlitwa
priermodlić
prophètem prorok
rabbinm rabin
religieusef zakonnica
sabbatm szabat
saint, saintem świętz, f świąta
saintświęty
sanctuairef świątynia
Satanszatan
templef świątynia
vénérerwielbić
FrançaisPolonais

Now take the Religion test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles