jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Dictionnaire Français-Néerlandais | Traduction en ligne | Gratuit

Dictionnaire Français-Néerlandais | Traduction en ligne | Gratuit | Langue

French

FrançaisNéerlandais
languec taal, c spraak
lirelezen
écrireschrijven
tapertypen
écrire en caractères d`imprimeriedrukken
effaceruitschrappen
parlerspreken
direzeggen
parlerpraten
demandervragen
épelerspellen
dessinertrekken
nom, substantifn naamwoord
verben werkwoord
adjectifn bijwoeglijk naamwoord
adverben bijwoord
alphabetn alfabet
lettrec letter
nombrec aantal
symbolen symbaal
motn woord
lecturec lezing
orthographec spelling
écrituren scrijven
phrasen vonnis
dictonn zeggen
proverben spreekwoored
exposé, déclarationc verklaring,
questionc vraag, c kwestie
textec tekst
paragraphec paragraaf
chapitren chapiter
apostrophec apostrof
pointn punt
virgulec komma
deux-pointsc dubbelepunt
point-virgulec puntkommade
trait d`unionn koppelteken
tempsc tijd
passéc verleden tijd
présentc tegenwoordige tijd
futurc toekomende tijd
parfaitc voltooid tegenwoordige tijd
passé composéc onvoltooid tegenwoordige tijd
futur composéc onvoltooid toekomende tijd

littératurec literatuur
livren boek
bande dessinéec komiek
dictionnairen woordenboek
prospectusn blaadje
lettrec letter
magazinen magazijn
journalc krant, n krantenpapier
brochuren pamflet
manueln leerboek
tomen boekdeel
rapportn rapport
nouvellec novelle
biographiec biografie
documentn document
histoiren verhaal
romann roman
poèmen gedicht
horreurc griezel
comédien blijspel, c komedie
histoire d`amourc romance
science-fictionc science fiction
caractèren type
policec lettertype
police de caractèresn lettertype
articles de papeteriec stationair
stylon pen
crayon de papiern potlood
papiern papier
encrec inkt

communicationn gepraat
comméragec kletspraat, c klets
débatn debat
discussionc discussie
argumentn argument
conversationc conversatie
FrançaisNéerlandais

Now take the Langue test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles