jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Tagalog Dictionary

Free Online English-Tagalog Dictionary | Office

English
A to Z

EnglishTagalog
officeopisina
companykompanya
blackboardpisara
board eraserpambura sa pisara
briefcaseportpolyo
deskmesa, sulatan
drawertagaguhit
chairsilya, upuan
computerkompyuter
envelopesobre
eraserpambura
fax machinemakinang wangisan
filing cabinetfayling na aparador
folderpolder
in traysa bandehado
meetingpulong, pagtagtagpo
memotalaan
notebookkuwaderno
notepadkuwaderno
out traylabas ng bandehado
paperpapil, papel
paper clipsipit ng papel
penpluma, panulat na may tinta
pencillapis
pencil sharpenerpantasa
photocopierseroks
stapleristapler
telephonetelepono
telephone booklibro ng telepono
telephone numbernumero ng telepono
typewritermakinilya
EnglishTagalog

Now take the Office test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles