jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Polish Dictionary

Free Online English-Polish Dictionary | Religion

English
A to Z

EnglishPolish
religionf religia
religiousreligijny
acolytef akolita
angelm anioł
apostlem apostoł
archbishopm arcybiskup
baptismm chrzest
Baptistf baptysta
bishopm biskup
blessbłogosławić
blessingnt błogosławieństwo
Buddhabudda
Buddhismm buddyzm
Buddhistnt buddyjski
Catholicm katolik, f katoliczka
cemetarym cmentarz
chapelf kaplica
ChristChrystus
Christianm chrześcijanin, f chrześcijanka
Christianitym chrystianizm
churchm kościół
coffinf trumna
confessionm spowiedź
confessionarym konfesjonał, f spowiednica
demonm demon
devilm diabeł
disciplem uczeń
Fatherm ksiądz
Godm bóg
Goddessbogini
godlybogobojny
heavennt niebo
hellnt piekło
holyświęty
Jewm Żyd, f Żydówka
Jewishnt żydowski
monkm mnich
mosquem meczet
Muslimnt muzułmański
Nunf zakonnica
oraclef wyrocznia
ordainordynować
Palm Sundayf niedziela Palmowa
praymodlić
prayerf modlitwa
preachm kazać
priestm ksiądz
priestessf kapłanka
priesthoodnt kapłaństwo
prophetm prorok
rabbim rabin
Sabbathm szabat
Saintm świętz, f świąta
Satanszatan
Scripturent Pismo Święte
shrinef świątynia
templef świątynia
Vicarm pastor
worshipwielbić
EnglishPolish

Now take the Religion test in Polish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles