jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Dutch Dictionary, English-Nederlands Dictionary

Free Online English-Dutch Dictionary, English-Nederlands Dictionary | Language

English
A to Z

EnglishDutch
languagec taal, c spraak
to readlezen
to writeschrijven
to typetypen
to printdrukken
to eraseuitschrappen
to speakspreken
to sayzeggen
to talkpraten
to askvragen
to spellspellen
to drawtrekken
vowelc klinker
consonantc consonant, c medeklinker
nounn naamwoord
verbn werkwoord
adjectiven bijwoeglijk naamwoord
adverbn bijwoord
alphabetn alfabet
letterc letter
*upper case letterc hoofdletter, c kapitaal
*capital letterc hoofdletter, c kapitaal
*lower case letterc onderkast
number (mathematical)c aantal
number (telephone/house)n nummer
symboln symbaal
wordn woord
readingc lezing
spellingc spelling
writingn scrijven
sentencen vonnis
*clausec bijzin
*subjectn subject
sayingn zeggen
phrasec frase
proverbn spreekwoored
statementc verklaring,
questionc vraag, c kwestie
textc tekst
paragraphc paragraaf
chaptern chapiter
grammarc spraakkunst, c grammatica
apostrophec apostrof
full stopn punt
commac komma
colonc dubbelepunt
semi colonc puntkommade
exclammation markc uitroepteken
question markn vraagteken
hyphenn koppelteken
tensec tijd
past tensec verleden tijd
present tensec tegenwoordige tijd
future tensec toekomende tijd
perfect tensec voltooid tegenwoordige tijd
past perfect tensec onvoltooid verleden tijd
present perfect tensec onvoltooid tegenwoordige tijd
future perfect tensec onvoltooid toekomende tijd

Literaturec literatuur
bookn boek
brochurec brochure
comicc komiek
dictionaryn woordenboek
*english-dutch dictionaryengels nederlands woordenboek
*dutch-english dictionarynederlands engels woordenboek
drawing boardn tekenbord
drawing bookn tekenboek
leafletn blaadje
letterc brief, c letter
magazinen magazijn
newspaperc krant, n krantenpapier
noveln roman
pamphletn pamflet
textbookn leerboek
tomen boekdeel
reportn rapport
short storyc novelle
biographyc biografie
documentn document
storyn verhaal
poemn gedicht
horrorc griezel
*horror filmc griezelfilm
*horror storyn griezelverhaal
comedyn blijspel, c komedie
romancec romance
sci-fic science fiction
typen type
fontc lettertype
typefacen lettertype
stationeryc stationair
chalkn krijt, n tekenkrijt
crayonc crayon
inkc inkt
papern papier
*drawing papern tekenpapier
penn pen
*fountain penc vulpen
penciln potlood

talkn gepraat
gossipc kletspraat, c klets
debaten debat
discussionc discussie
argumentn argument
conversationc conversatie
chatn gepraat, n praatje
pronunciationc uitspraak
accentn accent, c nadruk
dialectn dialect, c tongval
speechc spraak, c taal
lecturec lezing
vowelc klinker
consonantc consonant, c medeklinker
EnglishDutch

Now take the Language test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles