jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Free Online English-Dutch Dictionary, English-Nederlands Dictionary

Free Online English-Dutch Dictionary, English-Nederlands Dictionary | Business

English
A to Z

EnglishDutch
businesszaken
absenteec afwezige
advertc advertentie
advertisingn adverteren, c reclame
agendac agenda
analysisc analyse
to analyseanalyseren
annual general meeting (AGM)c jaarlijkse algemene vergadering
appointmentc afspraak
arbitrationc arbitrage
assessmentc belasting
bargainc koop
bespokeop maat gemaakt, maat-
blue collarc handarbeiders
bonusc premie
bossc baas
canteenc kantine
categoryc categorie
categorisecategoriseren
clerkc klerk
clientc cliënt
colleagec ambtgenoot, c collega
companyn gezelschap
competitionc concurrentie, c wedijver
competitorc concurrent
consumerc verbruiker
consumerismberscherming van consumentenbelangen
contactn contact
contingencyeventualiteit
contingency plann rampenplan
contractn contract
contractorc aannemer, c leverancier
copyrightn copyright
costc kosten, c prijs
creditn krediet
customerc klant
dealc transactie, c overeenskomst
dealerc koopman
debaten debat
to debatedebatteren
to debate about ...debatteren over
delegationc delegatie
to delegatedelegeren
departmentn department
to developontwikkelen
diligentijverig, naarstig
discussionc discussie
to dismissontslaan
dismissaln ontslag
economiceconomisch
to endorseendosseren
engineerc ingenieur
executivec leider, n hoofd, c directeur
expensec onkosten
forecastberekening
to forecastberekenen
graphc grafische voorstelling
industryc industrie
janitorc portier
logon logo
maintenancec handhaving
managerc manager, c bestuurder
manageressc manager, c bestuurster
marketingc marketing
market sharen maarktaandeel
meetingc ontmoeting
merchandisec koopwaar, c waren
merchant bankc handelsbank
memon memorandum
minutesc notulen
office (place)n kantoor
overtimec overuren, n overwerk
ownerc eigenaar
patentn patent
payc betaling
paydayc betaaldag
payrollc betaalstaat
payslipn loonbriefje
pensionn jaargeld, n pensioen
percentagen percentage
performancec voorstelling
priorityc prioriteit
projectionc projectiel
promotion (job)n bevordering
promotion (item)c promotie, reclame
proposaln voorstel
quotac quota
receptionc receptie
receptionistc receptionist
recessionc recessie
redundancy (dismissal)afvloeien
reportn rapport
researchn onderzoek
resignontslag nemen
resignationn ontslag
retireontslaan, pensioneren
secretaryc secretaris
sectionc groep
shareholderc aandeelhouder
shiftc ploeg
studystuderen
tea breakc theepauze
teamn team
teamworkc groepsarbeid
technicianc technicus
think tankc denktank
trademarkn handelsmerk
traineec stagiair, c stagiaire
transfer (employees)c overmaken
white collarc kantoorbaan
workn werk
to workwerken
workforcen personeelsbestand, n aantal arbeidskrachten
EnglishDutch

Now take the Business test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles