jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > English-Chinese Dictionary

English-Chinese Dictionary | Mammals

Categories
Countries

Wildlife
Nature
Human Body
Animals
Reptiles
Mammals
Fish
Birds
Dinosaurs
Insects
Plants
Flowers
Vegetables
Fruits
Trees
Herbs

General Life
Business
Cars
Computers
Day, Month, Year
Directions
Drinks
Food
Gambling
Greetings
Jobs
Literature & Art
Medical
Music
Mythology
Relatives
Religion
School
Sport
Time
Tools
Travel
Weapons

Fashion
Fabrics
Clothes
Jewellery
Cosmetics
Shoes

Buildings
Home
Living Room
Kitchen
Bathroom
Bedroom
Office

Science
Astronomy
Elements
Force and Energy
Shapes
Weights and Measures

Language
Numbers
Verbs
Adjectives
Adverbs
Pronouns
A to Z
Search dictionary :-

EnglishPinyinChinese
mammalbǔrǔ dòngwù哺乳动物
carnivoreshíròu dòngwù食肉动物
herbivoreshícǎo dòngwù食草动物
insectivoreshíchóng dòngwù食虫动物
omnivorezáshí dòngwù杂食动物

anteatershíyǐshòu食蚁兽
antelopelíngyáng羚羊
armadilloqiúyú犰狳
badgerhuān
 • cete of badgers
 • qún huān群獾
  boaryězhū野猪
 • sounder or boars
 • qún yězhū群野猪
  bisonyěniú野牛
  buffaloshuǐniú水牛
  camelluòtuo骆驼
 • bactrian camel (two humps)
 • shuāng fēng tuó 双峰驼
 • caravan of camels
 • qún luòtuo群骆驼
  elephantxiàng
 • bull
 • gōngxiàng公象
 • cow
 • mǔxiàng母象
 • calf
 • xiǎoxiàng小象
 • african elephant
 • fēi zhōu xiàng 非洲象
 • indian elephant
 • yìn dù xiàng, yà zhōu xiàng 印度象, 亚洲象
 • herd of elephants
 • qúnxiàng群象
  elk
 • herd of elk
 • qún mí群麋
  ferretbáiyòu白鼬
  fox
 • skulk, earth
 • qún hú群狐
  giraffechángjǐnglù长颈路
  gnulíngyáng deyīzhǒng羚羊的一种
  hareyětù野兔
 • buck
 • gōngyětù公野兔
 • doe
 • mǔyětù母野兔
 • leveret
 • xiǎoyětù小野兔
 • husk of hares
 • qún yětù群野兔
  hedgehogcìwèi刺猬
 • array of hedgehogs
 • qún cìwèi群刺猬
  hippopotamushémǎ河马
  hyenaliègǒu鬣狗
  jackalchái
  jaguarměizhōuhǔ, měizhōubào美洲虎, 美洲豹
  leopardbào
 • leopardess
 • mǔbào母豹
  lionshīzi狮子
 • lioness
 • mǔshī母狮
 • lion cub
 • xiǎoshī小狮
 • pride of lions
 • qún shī群狮
  llamaměi zhōu tuó, wú fēng tuó美洲驼, 无峰驼
  moleyǎnshǔ鼹鼠
 • molehill
 • yǎnshǔ qiū鼹鼠丘
  ottershuǐtǎ水獭
  pangolinchuān shān jiǎ穿山甲
  pantherhēibào黑豹
  rabbit
  rhinocerosxīniú犀牛
 • crash of rhinoceros
 • qún xīniú群犀牛
  sealhǎibào海豹
 • pack of seals
 • qún hǎibào群海豹
  sealionhǎishī海狮
  shrewqú jīng鼩鼱
  tiger
 • tigress
 • mǔhǔ母虎
 • tiger cub
 • xiǎohǔ小虎
  walrushǎixiàng海象
  weaselhuángyòu黄鼬
  wildebeast (type of antelope)língyáng deyīzhǒng羚羊的一种
  wolfláng
  zebrabānmǎ斑马

  rodentnièchǐmù dòngwù啮齿目动物
  beaverhélí河狸
 • colony of beavers
 • qún hélí群河狸
  gerbilshā shǔ沙鼠
  guinea pigtúnshǔ豚鼠
  hamstercāngshǔ仓鼠
  marmothàn tǎ, tǔ bō shǔ旱獭, 土拨鼠
  mouseshǔ
  porcupineháozhū豪猪
  ratdàshǔ大鼠
  squirrelsōngshǔ松鼠
 • red squirrel
 • hóng sōng shǔ红松鼠
 • gray squirrel
 • běi měi huī sè dà sōng shǔ北美灰色大松鼠
  voleyě shǔ野鼠

  apelèirényuán类人猿
  chimpanzeehēixīngxīng黑猩猩
  gibbonchángbìyuán长臂猿
  gorilladàxīngxīng大猩猩
  orangutanxīngxīng猩猩

  primatelíngzhǎngmù dòngwù灵长目动物
  baboonfèifèi狒狒
  monkeyhóu
  rhesus monkeymí hóu猕猴

  marsupialyǒu dài dòngwù有袋动物
  kangaroodàishǔ袋鼠
  koalashùdàixióng树袋熊
  opossumfù shǔ负鼠

  bearxióng
  pandadà xióngmāo, dà māoxióng大熊猫, 大猫熊
  brown bearzōng xióng, zōng sè xióng 棕熊, 棕色熊
  polar bearběijíxióng北极熊
  racoonhuàn xióng 浣熊

  domestic animalsjiā chù 家畜
  catmāo
  cowniú
 • bull
 • gōngniú公牛
 • cow
 • mǔniú母牛
 • calf
 • xiǎoniú小牛
 • herd
 • qún niú群牛
  deer鹿
  doggǒu
  donkey
 • drove
 • qún lǘ群驴
  goatshānyáng山羊
  horse
 • stallion
 • xióngmǎ雄马
 • mare
 • mǔmǎ母马
 • foal
 • xiǎomǎ小马
  pigzhū
 • sow
 • mǔzhū母猪
 • boar
 • gōngzhū公猪
 • piglet
 • xiǎozhū小猪
  sheepyáng
 • ram
 • gōngyáng公羊
 • lamb
 • xiǎoyáng小羊

  Cetaceajīng
  dolphinhǎitún海豚
  orcahǔjīng虎鲸
  porpoiseshǔhǎitún鼠海豚
  whalejīngyú鲸鱼
 • blue whale
 • lánjīng蓝鲸
 • humpback whale
 • zuò tóu jīng, tuó bèi jīng座头鲸, 驼背鲸
 • sperm whale
 • māxiāngjīng抹香鲸
  EnglishPinyinChinese
  Now take the Mammals test in Chinese


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles