Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > English-Chinese Dictionary

English-Chinese Dictionary | Birds

Search dictionary :-

EnglishPinyinChinese
birdniǎo
bird of preyměngqín猛禽
albatrossxìntiānwēng信天翁
aukhǎi què海雀
avocetfǎn zuǐ yù反嘴鹬
bee eaterfēng hǔ蜂虎
bitternmá yā麻鸦
blackbirdwūdōng乌鸫
bluetitqīng shān què青山雀
budgerigarxiǎo chángwěi yīngwǔ小长尾鹦鹉
bullfinchhóng fù huī què红腹灰雀
buzzardyīng
capercailliesōng jī松鸡
chaffinchcāng tóu yàn què苍头燕雀
chickenxiǎojī小鸡
coothēi yā黑鸭
cormorantlú cí鸬鹚
 • short winged cormorant
 • duǎn yì de lú cí短翼的鸬鹚
  crane
  crow
  cuckoodùjuān杜鹃
  curlewmá yù麻鹬
  dipperhé niǎo河鸟
  diverqián niǎo潜鸟
  dotterelxiǎo zuǐ héng小嘴鸻
  dove
  duck
  dunlinhēi fù bīn yù黑腹滨鹬
  eagleyīng
  grousesōngjī松鸡
  emuérmiáo鸸鹋
  falconlièyīng猎鹰
  finchquèkē míngqín雀科鸣禽
 • gold finch
 • dà bái lù大白鹭
  flamingohuǒlièniǎo火烈鸟
  fulmarguǎn bí huò (hǎi yàn de yī zhǒng)管鼻藿(海燕的一种)
  pacific fulmarbào fēng hù 暴风鹱
  gannettáng é塘鹅
 • northern gannet
 • běi fāng táng é; běi jiān niǎo北方塘鹅; 北鲣鸟
  godwithēi wěi yù黑尾豫
  golden oriolehuáng yīng; jīn huáng lí黄莺; 金黄鹂
  gooseé
  goshawkcāng yīng苍鹰
  grebeshuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)水鸟(一种鸟)
  little grebexiǎo pì tī (chǎn yú ōu zhōu de yī zhǒng pǔ tōng pì tī)小䴙䴘(产于欧洲的一种普通䴙䴘)
  grousesōngjī松鸡
  guillemothǎi jiū; hǎi què海鸠; 海雀
  gullōu
 • black headed gull (hooded gull)
 • hóng zuǐ ōu; hēi tóu ōu红嘴鸥; 黑头鸥
 • black tailed gull
 • hēi wěi ōu黑尾鸥
 • laughing gull
 • xiào ōu笑鸥
  harrieryào shǔ, xiǎo yīng鹞属, 小鹰
  hawkyīng
  heronlù, cāng lù鹭, 苍鹭
  hobbyyàn sǔn燕隼
  hoopoedài shèng niǎo戴胜鸟
  house martinjiā yàn家燕
  house sparrowmá què麻雀
  jackdawhán yā; xué niǎo寒鸦; 穴鸟
  jaysōng yā松鸦
  kestrelhóngsǔn红隼
  kingfishercuì niǎo翠鸟
  kiteyuān
  knothóng fù bīn yù红腹滨鹬
  lapwingniǎo tóu mài jī; tián fú鸟头麦鸡; 田凫
  magpiequè
  merlinhuī bèi sǔn灰背隼
  moorhenhēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī黑水鸡; 雌红松鸡
  nightingaleyèyīng夜莺
  nightjarōu yè yīng; wén mǔ yīng欧夜鹰; 蚊母鹰
  ospreyè
  ostrichtuóniǎo鸵鸟
  owlmāotóuyīng猫头鹰
  oystercatcherlì yù蛎鹬
  parakeetchángwěi yīngwǔ长尾鹦鹉
  parrotyīngwǔ鹦鹉
  partridgeshānchún山鹑
  peacockkǒngquè孔雀
  pelicantíhú鹈鹕
 • white pelican
 • bái tí hú 白鹈鹕
  penguinqǐ`é企鹅
 • king penguin
 • dì qǐ é帝企鹅
  petrelhǎi yàn海燕
  pheasantzhì
  pigeongēzi鸽子
  pipittián yún què; jí líng田云雀; 鹡鸰
  water pipitshuǐ liù 水鹨
  ploverqiān niǎo; héng kē niǎo千鸟; 珩科鸟
  ptarmiganléi niǎo; sōng jī lèi雷鸟; 松鸡类
  quailān chún鹌鹑
  puffinhǎiyīng海鹦
  razorbillhǎi què lèi; yī zhǒng jiān zuǐ niǎo海雀类; 一种尖嘴鸟
  robinōuyàqú欧亚鸲
  rooktūbí wūyā秃鼻乌鸦
  ruff(xióng)liú sū yù(雄)流苏鹬
  sanderlingsān zhǐ yù三趾鹬
  sand martinyá shā yàn崖砂燕
  sandpiper
  seagullhǎi'ōu海鸥
  shagzhǎng bí lú cí长鼻鸬鹚
  shearwaterhǎi ōu; hǎi ōu lèi fēi niǎo海鸥; 海鸥类飞鸟
  skuazéi ōu贼鸥
  skylarkyúnquè云雀
  snipe
  song thrushhuà méi, gē dōng画眉, 歌鸫
  sparrowmáquè麻雀
  sparrow hawkshí què yīng; yào食雀鹰; 鹞
  starlingōuliángniǎo欧椋鸟
  grey starlinghuī liáng niǎo灰椋鸟
  swallowyànzi燕子
  swantiān`é天鹅
  swiftyǔyàn雨燕
  ternyàn ōu燕鸥
  arctic ternběi jí yàn ōu北极燕鸥
  thrushhuàméiniǎo画眉鸟
  thrush nightingaleōu gē qú欧歌鸲
  turkeyhuǒjī火鸡
  wagtailjí líng鹡鸰
 • white wagtail
 • bái jí líng 白鹡鸰
  warblermíngqín鸣禽
  waxwinglián què连雀
  whimbrelsháo yù杓鹬
  woodcockqiū yù丘鹬
  woodlarksēn lín yún què森林云雀
  woodpeckerzhuómùniǎo啄木鸟
  woodpidgeon
  wrenjiāoliáo鹪鹩
  wryneckyǐ lie蚁鴷
  Now take the Birds test in Chinese

  Categories
  Countries

  Wildlife
  Nature
  Human Body
  Animals
  Reptiles
  Mammals
  Fish
  Birds
  Dinosaurs
  Insects
  Plants
  Flowers
  Vegetables
  Fruits
  Trees
  Herbs

  General Life
  Business
  Cars
  Computers
  Day, Month, Year
  Directions
  Drinks
  Food
  Gambling
  Greetings
  Jobs
  Literature & Art
  Medical
  Music
  Mythology
  Relatives
  Religion
  School
  Sport
  Time
  Tools
  Travel
  Weapons

  Fashion
  Fabrics
  Clothes
  Jewellery
  Cosmetics
  Shoes

  Buildings
  Home
  Living Room
  Kitchen
  Bathroom
  Bedroom
  Office

  Science
  Astronomy
  Elements
  Force and Energy
  Shapes
  Weights and Measures

  Language
  Numbers
  Verbs
  Adjectives
  Adverbs
  Pronouns
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles