Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 度量衡

Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

度量衡dùliànghéngağırlıklar ve ölçüler
zhòngağırlık
弥撒mísakütle
英石yīngshíbir ağırlık ölçüsü
bànglibre
盎司àngsīons
gram
千克, 公斤qiānkè, gōngjīnkilogram
毫克háokèmiligram

温度wēndùsıcaklik
花式温度计huáshì wēndùjìfahrenhayt
摄氏度shèshìdùcelsius ölçeği
摄氏度shèshìdùsantigrat
量度liàngdùölçme
沸点fèidiǎnkaynama noktası
冰点bīngdiǎndonma nokktası
沸腾fèiténgkaynar
冰冷bīnglěngçok soğuk

体积tǐjìoylum
shēngllitre
毫升háoshēngmililitre
品脱pǐntuōgalonun sekizde biri
加仑jiālúngalon
立方米lìfāngmǐkübikmetre

尺寸chǐcùnölçme
距离jùlíuzaklık
毫米háomǐmilimetre
厘米, 公分límǐ, gōngfēnsantimetre
米, 公尺mǐ, gōngchǐmetre
千米, 公里qiānmǐ, gōnglǐkilometre
英寸yīngcùninç
yarda
英里yīnglǐmil
Now take the 度量衡 test in Turkish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles