Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 树

Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

shùağaç

桉树ānshùdişbudak ağacı
柏树bǎishùservi
赤杨chìyángkızıl ağaç
fēngakçaağaç
胡桃树hútáoshùceviz ağacı
桦树huàshùhuş ağacı
梨树lìshùkestane ağacı
冷杉lěngshānköknar ağacı
柳树liǔshùsöğüt ağacı
落叶松luòyèsōngkaraçam ağacı
松树sōngshùçam ağacı
山毛榉shānmáojǔkayın ağacı
酸橙树suānchéngshùıhlamur ağacı
橡树xiàngshùmeşe ağacı
雪松xuěsōngsedir ağacı
杨树yángshùkavak
karaağaç
云杉yúnshānalaçam
紫杉zǐshānporsuk ağacı
Now take the 树 test in Turkish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles