Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

形状xíngzhuàngbiçim
八边形bābiānxíngsekizgen
波浪形bōlàngxíngdalga
长方形chángfāngxíngdikdörtgen
管状guān zhàngtüp
kemer
角锥体jiǎozhuītǐpiramit
立方体lìfāngtǐküp
菱形língxíngeşkenar dörtgen
六边形liùbiānxíngaltıgen
螺旋形luóxuánxíngspiral, sarmal
卵形luǎnxíngoval
píngdüz
平面píngmiàndüzlem
七边形qībiānxíngyedigen
曲线qǔxiàneğri
球体qiútǐküre
三角形sānjiǎoxíngüçgen
五边形wǔbiānxíngbeşgen
线xiàndizi
圆顶状yuán dǐng xíngkubbe
yuánçember
圆柱体yuánzhùtǐsilindir
圆锥体yuánzhuītǐkoni
正方形zhèngfāngxíngkutu
正方形zhèngfāngxíngkare
Now take the 形状 test in Turkish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles