Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

亲属qīn shǔakraba
家, 家庭jiā, jiā tíngaile, familya
朋友péng yǒuarkadaş
母亲mǔ qīnanne, ana
父亲fù qīnbaba
儿童ér tóngçocuk
儿子ér zierkek evlat, oğul
女儿nǚ`érkız evlat
姐, 妹jiě, mèikız kardeş
兄弟xiōngdìerkek kardeş
婴儿yīng`ērbebek
祖父zǔ fúbüyükbaba
祖母zǔmǔbüyükanne
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚtorunlar
丈夫zhàng fukoca, eş
侄子zhí zierkek yeğen
侄女zhí nǚkız yeğen
岳母yuè mǔkayınvalide, kaynana
岳父yuè fùkayınpeder
女婿nǚ xùdamat
儿媳ér xígelin
Now take the 亲属 test in Turkish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles