jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 亲属

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

亲属qīn shǔakraba
家, 家庭jiā, jiā tíngaile, familya
朋友péng yǒuarkadaş
母亲mǔ qīnanne, ana
父亲fù qīnbaba
儿童ér tóngçocuk
儿子ér zierkek evlat, oğul
女儿nǚ`érkız evlat
姐, 妹jiě, mèikız kardeş
兄弟xiōngdìerkek kardeş
婴儿yīng`ērbebek
祖父zǔ fúbüyükbaba
祖母zǔmǔbüyükanne
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚtorunlar
丈夫zhàng fukoca, eş
侄子zhí zierkek yeğen
侄女zhí nǚkız yeğen
岳母yuè mǔkayınvalide, kaynana
岳父yuè fùkayınpeder
女婿nǚ xùdamat
儿媳ér xígelin
汉语拼音土耳其语

Now take the 亲属 test in Turkish


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles