jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 土耳其字典

土耳其字典 | 植物

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
宗教
学校
时间
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
天文学
形状
度量衡

语言
号码
Search dictionary :-

汉语拼音土耳其语

植物zhíwùbitki
cǎoot
草本植物cǎoběn zhíwùçimen
huāçiçek
蕨类juélèieğreltiotu
树, 木shù, mùağac
蔬菜shūcàisebze
水果shuǐguǒmeyve
仙人掌xiānrénzhǎngkaktüs

diken
gēnkök
花萼huāècanak yaprak
花梗; 果梗, 柄huā gěng; guǒ gěng, bǐngçiçek sapı
花冠huā guàntaç
花柱huā zhùborucuk
huāçiçek
花瓣huābàntaç yaprak
花粉huāfěnçiçek tozu
jīngsap
jīngsap
皮孔pí kǒngkovucuk
球茎qiújìngçiçek soğanı
树皮shùpíağac kabuğu
树枝shùzhīdal
雄蕊xióng ruǐerkek organ
tomurcuk
叶柄, 柄部yè bǐng, bǐng bùyaprak sapı
yaprak
子房zǐ fángovaryum
柱头zhù tóutepecik
汉语拼音土耳其语

Now take the 植物 test in Turkish


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles