jonsay.co.uk
Language Dictionaries
土耳其字典

土耳其字典 | 办公室

Chinese

汉语拼音土耳其语
办公室bàn gōng shìofis
办公桌bàn gōng zhuōçalışma masası
笔记本bǐ jì běndefter
抽屉chōu tìçekmece
订书机dìng shū jīzımba
档案柜dǎng àn guìdosya dolabı
电话号码本diàn huà hào mǎ běntelefon rehberi
电话号码diàn huà hào mǎtelefon numarasını
电话diàn huàtelefon
电脑diàn nǎokompütür
钢笔gāng bǐtükenmezkalem
黑板擦hēi bǎn cāyazı tahtası silgisi
黑板hēi bǎnyazı tahtası
回形针huí xíng zhēnataş
记事本jì shì běnnot defteri
卷笔刀juǎn bǐ dāokalemtıraş
铅笔qiān bǐkurşunkalem
收文篮shōu wén lángelen kutusu
文件盒wén jiàn hégiden kutusu
信封xìn fēngzarf
橡皮xiàng písilgi
椅子yǐ zisandalye
纸张zhǐ zhāngkâğıt
汉语拼音土耳其语

Now take the 办公室 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles