jonsay.co.uk
Language Dictionaries
土耳其字典

土耳其字典 | 颜色

Chinese

汉语拼音土耳其语
颜色yán sèrenk
原色yuánsèana renk
白色bái sèbeyaz
橙色chéng sèturuncu
粉色fěnsèpembe
红色hóng sèkırmızı
黑色hēi sèsiyah
灰色hūi sègri
黄色huáng sèsarı
蓝色lán sèmavi
绿色lǜ sèyeşil
棕色zōng sèkahverengi
紫色zǐ sèmor
汉语拼音土耳其语

Now take the 颜色 test in Turkish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles