Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
武器wǔqìarmas
剑, 刀jiàn, dāoespada
dùnkalasag
短剑duǎnjiànpunyal
qiāngbaril
机枪jīqiāngmasinggan
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáosibat
装甲zhuāngjiǎbaluti
面甲miànjiǎtakip
盔甲kuījiǎkasuotang baluti
手榴弹shǒuliúdàngranada
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léimina
坦克tǎnkètangke
火箭发射器huǒ jiàn fā shè qìraketang ilunsad
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāoespada ng mga hapones
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngtungkod
短弯刀; 半月形刀duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāosimitar
手枪shǒuqiāngpistola
步枪bùqiāngriple
猎枪lièqiāngsyotgan
大炮dàpàokanyon
gōngpana
十字弓, 弩shízìgōng, nǔcrossbow
jiànpalaso
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàntornilyo
枪弹qiāngdànbala
炸弹zhàdànbomba
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànmachete
火箭huǒjiànraketa
导弹dǎodànmisayl
Now take the 武器 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles