Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 时间

Search dictionary :-

linggo bago ang huling
汉语拼音他加祿语
时间shíjiānOras
miǎopangalawa, ikalawa
fēnminuto, saglit, sandali
小时xiǎoshíoras
tiānaraw
星期, 周xīngqī, zhōulinggo
两星期liǎng xīngqīdalawang linggo
yuèbuwan
niántaon
十年shíniánsampung taon
一千年yìqiānniánsanlibong taon

前年qián niántaon bago ang huling
去年qù niánnakaraang taon, noong isang taon
上上个月shàng shàng gè yuèbuwan bago ang huling
上个月shàng gè yuènakaraang buwan, noong isang buwan
上上个星期shàng shàng gè xīng qī
上周shàng zhōunakaraang linggo, noong isang linggo
前天qián tiānkamakalawa
前天上午qián tiān shàng wǔaraw bago ng kahapong umaga
昨天晚上zuó tiān wǎn shàngkagabi
昨天傍晚zuó tiān bàng wǎnkahapon ng gabi
昨天下午zuó tiān xià wǔkahapon ng hapon
昨天早上zuó tiān zǎo shàngkahapon ng umaga
昨天zuó tiānkahapon
今天jīn tiānngayon, sa araw na ito
今天早上jīn tiān zǎo shàngngayon umaga
这周zhè zhōungayon linggo
这个月zhè gè yuèngayon buwan
今年jīn niánngayon taon
明天míng tiānbukas
明天早上míng tiān zǎo shàngbukas ng umaga
明天上午míng tiān shàng wǔbukas na hapon
明天傍晚míng tiān bàng wǎnbukas ng gabi
明天晚上míng tiān wǎn shàngbukas ng gabi
后天hòu tiānaraw kasunod bukas
后天早上hòu tiān zǎo shàngaraw pagkatapos ng bukas ng umaga
下周xià zhōusa susunod na linggo
下下周xià xià zhōulinggo pagkatapos ng susunod na
下个月xià gè yuèsusunod na buwan
下下个月xià xià gè yuèbuwan pagkatapos ng susunod na
明年míng niánsusunod na taon
后年hòu niántaon pagkatapos ng susunod na
Now take the 时间 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles