jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 形状

Chinese
A to Z

Image banner for the shapes category
汉语拼音他加祿语
形状xíngzhuànghugis
八边形bābiānxíngwalong sulok
波浪形bōlàngxíngalon
长方形chángfāngxíngparihaba
管状guān zhàngtubo
arko
环面huánmiàntorus
角锥体jiǎozhuītǐtagilo
立方体lìfāngtǐkubo, tangkalag
菱形língxíngrombo
六边形liùbiānxíngmay anim sulok, heksagono
螺旋形luóxuánxíngpaikot
卵形luǎnxínghawas
píngsapad
平面píngmiànpatag
七边形qībiānxíngpitong sulok
曲线qǔxiànkurba, kurbada
球体qiútǐglobo
三角形sānjiǎoxíngtatsulok
五边形wǔbiānxínglimang sulok
线xiànlinya
圆顶状yuán dǐng xíngsimboryo
yuánbilog
圆柱体yuánzhùtǐbilog
圆锥体yuánzhuītǐbalisuso
正方形zhèngfāngxíngkahon
正方形zhèngfāngxíngkudrado
汉语拼音他加祿语
View the 形状 flashcards page


Now take the 形状 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles