Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 形状

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
形状xíngzhuànghugis
八边形bābiānxíngwalong sulok
波浪形bōlàngxíngalon
长方形chángfāngxíngparihaba
管状guān zhàngtubo
arko
环面huánmiàntorus
角锥体jiǎozhuītǐtagilo
立方体lìfāngtǐkubo, tangkalag
菱形língxíngrombo
六边形liùbiānxíngmay anim sulok, heksagono
螺旋形luóxuánxíngpaikot
卵形luǎnxínghawas
píngsapad
平面píngmiànpatag
七边形qībiānxíngpitong sulok
曲线qǔxiànkurba, kurbada
球体qiútǐglobo
三角形sānjiǎoxíngtatsulok
五边形wǔbiānxínglimang sulok
线xiànlinya
圆顶状yuán dǐng xíngsimboryo
yuánbilog
圆柱体yuánzhùtǐbilog
圆锥体yuánzhuītǐbalisuso
正方形zhèngfāngxíngkahon
正方形zhèngfāngxíngkudrado
Now take the 形状 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles