Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 宗教

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
宗教zōngjiàorelihiyon
宗教的zōngjiào depananampalataya
恶魔èmódemonyo
布道bùdàomangaral
忏悔chànhuǐpangungumpisal
忏悔室chànhuǐshìpangungumpisalan
崇拜者chóngbàizhětagasamba
赐福cìfúmagpala
大主教dàzhǔjiàoarsobispo
地狱dìyùimpyerno
Gautama Buddha
佛教fójiàoBudismo
佛教徒fójiàoBudismo
棺材guāncaikabaong
敬奉jìngfèngpagsamba
基督jīdūKristo
基督教jīdūjiàokristiyanismo
基督徒jīdūtúkristiyano
教区牧师jiàoqū mùshīPari (Church of England)
教堂jiàotángsimbahan
拉比lābǐrabino
墓地mùdìsementeryo
穆斯林mùsīlínmuslim
庙宇miàoyǔtemplo
女神nǚshéndiyosa
普遍徒pǔbiàntúkatoliko
祈祷qídǎomanalangin
祈祷文qídǎowénpagdarasal
清真寺qīngzhēnsìmoske
撒旦sādànsatanas
撒旦sādàndiyablo
僧侣sēnglǚmonghe
司铎, 牧师sīduó, mùshīpari
上帝shàngdìdiyos
上帝的shàngdìdepagkadiyos
圣地shèngdìaltar
圣经shèngjīngkasulatan
圣洁的shèngjiédebanal
圣职shèngzhípagkapari
神父shénfùPari
神谕shényùorakulo
使徒shǐtúalipores
天使tiānshǐanghel
天堂tiāntánglangit
幸事xìngshìPagpapala
信徒xìntúdisipulo
洗礼xǐlǐbautismo
修女xiūnǚmadre
小教堂xiǎo jiàotángkapilya
犹太的yóutàidemga hudyo
犹太人yóutàirénhudyo
预言家yùyánjiāpropeta
主教zhǔjiàoobispo
Now take the 宗教 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles