jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 宗教

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
宗教zōngjiàorelihiyon
宗教的zōngjiào depananampalataya
恶魔èmódemonyo
布道bùdàomangaral
忏悔chànhuǐpangungumpisal
忏悔室chànhuǐshìpangungumpisalan
崇拜者chóngbàizhětagasamba
赐福cìfúmagpala
大主教dàzhǔjiàoarsobispo
地狱dìyùimpyerno
Gautama Buddha
佛教fójiàoBudismo
佛教徒fójiàoBudismo
棺材guāncaikabaong
敬奉jìngfèngpagsamba
基督jīdūKristo
基督教jīdūjiàokristiyanismo
基督徒jīdūtúkristiyano
教区牧师jiàoqū mùshīPari (Church of England)
教堂jiàotángsimbahan
拉比lābǐrabino
墓地mùdìsementeryo
穆斯林mùsīlínmuslim
庙宇miàoyǔtemplo
女神nǚshéndiyosa
普遍徒pǔbiàntúkatoliko
祈祷qídǎomanalangin
祈祷文qídǎowénpagdarasal
清真寺qīngzhēnsìmoske
撒旦sādànsatanas
撒旦sādàndiyablo
僧侣sēnglǚmonghe
司铎, 牧师sīduó, mùshīpari
上帝shàngdìdiyos
上帝的shàngdìdepagkadiyos
圣地shèngdìaltar
圣经shèngjīngkasulatan
圣洁的shèngjiédebanal
圣职shèngzhípagkapari
神父shénfùPari
神谕shényùorakulo
使徒shǐtúalipores
天使tiānshǐanghel
天堂tiāntánglangit
幸事xìngshìPagpapala
信徒xìntúdisipulo
洗礼xǐlǐbautismo
修女xiūnǚmadre
小教堂xiǎo jiàotángkapilya
犹太的yóutàidemga hudyo
犹太人yóutàirénhudyo
预言家yùyánjiāpropeta
主教zhǔjiàoobispo
汉语拼音他加祿语

Now take the 宗教 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles