Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 亲属

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
亲属qīn shǔkamag-anak
家, 家庭jiā, jiā tíngpamilya
朋友péng yǒukaibigan
母亲mǔ qīnina
父亲fù qīnama
儿童ér tónganak
儿子ér zianak na lalaki
女儿nǚ`éranak na babae
姐, 妹jiě, mèikapatid
兄弟xiōngdìkapatid
祖父zǔ fúlolo
祖母zǔmǔlola
孙子, 孙女sūn zi, sūn nǚapo
孙女sūn nǚapo na babae
孙子sūn ziapo na lalaki
丈夫zhàng fuasawa
侄子zhí zipamangkin lalaki
侄女zhí nǚpamangkin babae
姻亲yīn qīnbiyanan
岳母yuè mǔbiyanan biyanan na babae
岳父yuè fùbiyanan na lalaki
女婿nǚ xùmanugang na lalaki
儿媳ér xímanugang na babae
Now take the 亲属 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles