Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 办公室

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
办公室bàn gōng shìopisina
办公桌bàn gōng zhuōmesa, sulatan
笔记本bǐ jì běnkuwaderno
抽屉chōu tìtagaguhit
订书机dìng shū jīistapler
档案柜dǎng àn guìfayling na aparador
电话号码本diàn huà hào mǎ běnlibro ng telepono
电话号码diàn huà hào mǎnumero ng telepono
电话diàn huàtelepono
电脑diàn nǎokompyuter
钢笔gāng bǐpluma, panulat na may tinta
黑板擦hēi bǎn cāpambura sa pisara
黑板hēi bǎnpisara
回形针huí xíng zhēnsipit ng papel
记事本jì shì běnkuwaderno
卷笔刀juǎn bǐ dāopantasa
铅笔qiān bǐlapis
收文篮shōu wén lánsa bandehado
文件盒wén jiàn hélabas ng bandehado
信封xìn fēngsobre
橡皮xiàng pípambura
椅子yǐ zisilya, upuan
纸张zhǐ zhāngpapil, papel
Now take the 办公室 test in Tagalog

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物

植物
水果

草本植物

一般生活
问候, 打招呼!
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
音乐
神话
宗教
学校
时间
工具
车辆
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰

化妆品

建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
元素
力和能量
天文学
形状

语言
号码
动词
副词
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles