Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 他加祿字典

他加祿字典 | 自然界

Search dictionary :-

汉语拼音他加祿语
自然界zìránjièkalikasan
赤道chìdàoequador
半球bànquíhemisperyo
纬度wěidùlatitud
经度jīngdùlongitud
北极běijíhilagang dulo
南极nánjíkatimugang dulo

天气tiānqìpanahon
暴风雨bàofēngyǔsigwa
bīngyelo
 • 冰雹
 • bīngbáoyelo
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghétumpok ng yebe
  冰柱bīngzhùpatulis na yelo
  彩虹cǎihōngbahaghari
  大风dàfēngmalakas na hangin
  大风dàfēngunos
  大气, 空气dàqì, kōngqìatmospera, kapaligiran
  fēnghangin
  风暴fēngbàobagyo
  飓风jùfēngunos
  léikulog
  闪电shǎndiànkidlat
  台风táifēngbagyo
 • 阳光
 • yángguāngsinag ng araw
  微风wēifēngihip ng hangin
  hamog
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánipuipo
  旋风xuànfēngbuhawi
  xuěnyebe
  雪堆xuěduīmakapal na nyebe
  yúnulap
  云雾yúnwùyamog
  ulan
  雨夹雪yǔjiāxuěulan kasama ng nyebe

  shuǐtubig
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghétumpok ng yebe
  cháoagos
  hǎidagat
 • 海滨
 • hǎibīntabing-dagat
  海啸hǎixiàodakong balod
  海峡hǎixiákipot
  ilog
 • 河岸
 • hé`ànpampang
 • 河床
 • héchuángilalim ng ilog
  洪水hóngshuǐbaha
  look, lawa
  间歇泉jiàn xíe quángeyser
  làngalon
  浪涛làngtāolumalaki
  流, 水流liú, shuǐliúagos
  瀑布pùbùtalon
  三角洲sānjiǎozhōudelta
  小河, 溪xiǎohé, xīsapa
  小河xiǎohébatis
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlanaw
  旋涡xuánwōalimpuyo, uliuli, ipoipo
  洋, 海洋yáng, hǎiyángkaragatan

  地球dìqiúmundo
  丛林, 密林cónglín, mìlínkagubatan
  大山洞dà shāndòngyungib, malaking kuweba
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōukontinenti, sanlupain, lupalop
  地沟dìgōutrintsera
  地下的dìxiàdesa ilalim ng lupa
  地震dìzhènlindol
  腐蚀fǔshípag guho
  海岸线hǎi`ànxiàntabing dagat
  海岛hǎidǎopulo
  海滩hǎitānaplaya
  火山huǒshānbulcan
  降落, 平息jiàngluò, píngxīpaghupa
  巨砾jùlìmalaking bato
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshímunting bato
  绿洲lùzhōutubig sa disyerto
  putik
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎnglupa
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔputik
  平川píngchuānkapatagan
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquángeyser
  森林sēnlínkakahuyan
  石灰岩shíhuīyánapog
  石头shítoubato
  树林shùlínkahoy
  shābuhangin
 • 沙丘
 • shāqiūburol
  沙漠shāmòdisyerto
  山, 山岳shān, shānyuèbundok
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuápag guho ng lupa
  山洞shāndòngkweba
  山顶shāndǐngtutok
  山峰shānfēngtugatog, tuktok
  沙岩shāyánsenstoun
  深谷shēngǔbangin
  土地tǔdìlupa
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngburol
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔlambak
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìtalampas
  yánbato
  岩石, 大石yánshí, dàshímalaking bato
  震动zhèndòngnangangalos
  钟乳石zhōng rǔ shíestalakita
  石笋shí sǔnestalagmita
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài tektoniks na pangplato
  Now take the 自然界 test in Tagalog

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物

  植物
  水果

  草本植物

  一般生活
  问候, 打招呼!
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  音乐
  神话
  宗教
  学校
  时间
  工具
  车辆
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰

  化妆品

  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  元素
  力和能量
  天文学
  形状

  语言
  号码
  动词
  副词
  形容词
  代词
  A to Z
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles