jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 神话

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
神话shénhuàmitolohiya
神话shénhuàkatha-katha, gawa-gawa
玄妙的xuánmiàodemistisismo
神话中的shénhuà zhōng degawa-gawa, katakataka
迷信míxìnpamahiin
超人的chāoréndemahigit sa tao
神奇的shénqídekahima-himala

(爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng engkantada ng mga Irlandes at ng mga Eskosya
(爱尔兰民间传说中的) 小妖精(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng duwendeng berde
半人半马怪物bànrén bànmǎ guàiwùkentawra
变戏法者biàn xìfǎzhěsalamangkero
吃人的妖魔chī rén de yāomódambuhala
动物, 生物; 人; 创造物dòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù nilikha
独眼巨人dúyǎn jùrénsayklops
滴水嘴dīshuǐzuǐgargoyl
恶魔èmódemonyo
凤, 凰fèng, huángpiniks
飞马fēi mǎ pegasus
怪物guàiwùhalimaw
鬼怪guǐguàiaparisyon
鬼怪guǐguàimulto
鬼魂guǐhúnmulto
巨人jùrénhigante
精神jīngshénespiritu
九头蛇jiǔtóushéhaydra
狼人lángrénasong lobo
lóngdragon
lóngdragon
麻木不仁的人mámù bùrén de rénsombi
弥诺陶mínuòtáominotauro
魔鬼móguǐdiyablo
美杜莎měidùshāmedusa
美人鱼měirényúsirena
男巫nánwūsalamangkero
男巫nánwūmangkukulam
男巫nánwūmanggagaway
女男巫nǚnánwūsalamangkera
女神nǚshéndiyosa
女巫nǚwūbruha
人头狮réntóushīnilikhang may ulo ng tao at katawan ng leon
似马的独角兽sì mǎ de dújiǎoshòukabayong may sungay
撒旦sādànsatanas
森林女神sēnlín nǚshéndryad
shéndiyos, bathala
shéndiyos
石人shíréntaong bato
食屍鬼shíshīguǐmasamang ispiritu
狮鹫shījiùgripon
实体; 存在; 本质shí tǐ; cún zài; běn zhì estado
泰坦tàitǎntitano
土地神tǔdìshénlamang-lupa
天使tiānshǐanghel
外星人wàixīngréndayuhan
wǎngengkanto
吸血鬼xīxuèguǐbampira
仙女xiānnǚengkantada, engkantado, diwata
小精灵, 小鬼xiǎo jīng líng, xiǎo guǐ gremlin
小精灵xiǎo jīnglíngduwende
小仙女xiǎo xiānnǚdiwata
小仙子xiǎo xiānzǐduwende
小魔鬼xiǎomóguǐmalikot na bata
雪人xuěrénnakapopoot taong yari sa niyebe
雪人xuěrénBigfoot
雪人xuěrénnakapopoot taong yari sa niyebe
幽灵yōulíngparang multo
汉语拼音他加祿语

Now take the 神话 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles