jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 哺乳动物

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùmamal
食肉动物shíròu dòngwùkumakain ng laman
食草动物shícǎo dòngwùkumakain ng gulay
食虫动物shíchóng dòngwùkumakain ng insekto
杂食动物záshí dòngwùmaaaring gulay o halaman o laman

白鼬báiyòuferret
斑马bānmǎzebra
穿山甲chuān shān jiǎpangolin
长颈路chángjǐnglùgiraffe
河马hémǎhipopotamus
alamid
黑豹hēibàopanther
海豹hǎibàopagpatik
海狮hǎishīsealion
海象hǎixiàngwalrus
tigre
黄鼬huángyòuweasel
huānbadger
lánglobo
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngganu
羚羊língyángantelope
鬣狗liègǒuhyena
骆驼luòtuokamelyo
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó lama
elk
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàojaguar
犰狳qiúyúarmadillo
食蚁兽shíyǐshòukumakain ng lanmggam
狮子shīzileon
水牛shuǐniúbuffalo
水獭shuǐtǎotter
koneho
犀牛xīniúrhiniocerus
xiàngelepante
*母象mǔxiàngbaka
野牛yěniúbison
野兔yětùkoneho
野猪yězhūbaboy damo
鼹鼠yǎnshǔmole
cháijackal
鼩鼱qú jīngshrew

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùdaga
仓鼠cāngshǔdaga
大鼠dàshǔdaga
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔmarmot
豪猪háozhūparkopino
河狸hélíbeaver
松鼠sōngshǔsquirrel
沙鼠shā shǔgerbil
shǔdaga
豚鼠túnshǔbaboy na gineya

类人猿lèirényuánunggoy
长臂猿chángbìyuángibon
大猩猩dàxīngxīnggorilya
黑猩猩hēixīngxīngtsimpanse
猩猩xīngxīngoranggutang

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùunggoy
狒狒fèifèitsonggo
hóuunggoy
猕猴mí hóurhesus unggy

有袋动物yǒu dài dòngwùmasyupyal
袋鼠dàishǔkanggaro
树袋熊shùdàixióngkoala
负鼠fù shǔopossum

xióngoso
北极熊běijíxióngmalamigang oso
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngpanda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng kayumanging oso

家畜jiā chùhayop sa bahay
gǒuaso
鹿usa
donkey
māopusa
kabayo
*雄马xióngmǎitim na kabayo
*小马xiǎomǎbatang kabayo
niúbaka
*母牛mǔniúbaka
山羊shānyángkambing
yángtupa
zhūbaboy
*公猪gōngzhūbaboy damo
*小猪xiǎozhūbatang baboy

jīngbalyena
海豚hǎitúndolpin
虎鲸hǔjīngorca
鲸鱼jīngyúbalyena
鼠海豚shǔhǎitúnporpoys
汉语拼音他加祿语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles