jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 饮料

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
饮料yǐnliàoinumin
酒精jiǔjīngalkohol, bisa ng alak
jiǔinumin alkohol
白兰地báilándìbrandy
波尔图葡萄酒bōěrtú putáojiǔport
杜松子酒dùsōngzǐjiǔgin
伏特加fútèjiāvodka
鸡尾酒jīwěijiǔcocktail
苦艾酒kǔ ài jiǔvermouth
烈性黑啤酒lièxìng hēi píjiǔserbesa
啤酒píjiǔserbesa
苹果酒píngguǒjiǔcider
葡萄酒, 果子酒pútaojiǔ, guǒzijiǔalak
威士忌酒wēishìjì jiǔwhisky
香槟酒xiāngbīnjiǔchampagne
雪梨酒xuělìjiǔsherry
贮藏啤酒zhùcáng píjiǔserbesa

shuǐtubig
汽水qìshuǐpop
果汁饮料guǒ zhī yǐn liào katas ng kalabasa
奶昔nǎixīmilkshake
甜香酒, 甘露酒tián xiāng jiǔ, gān lù jiǔkordyal
chátsa
绿茶lǜ chá tsaang verde
咖啡豆kāfēidòukape
热巧克力; 巧克力热饮rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐntsokolate
汉语拼音他加祿语

Now take the 饮料 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles