jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 化妆品

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
化妆品huà zhuāng pǐnpagpapaganda
脸部化妆品liǎn bù huà zhuāng pǐnpagpapaganda ng mukha
(面部化妆打底用的) 粉底(miàn bù huà zhuāng dǎ dǐ yòng de) fěn dǐpundasyon
fěnpulbos
腮红sāi hóngpamumula
遮瑕用粉条; 遮瑕膏zhē xiá yòng fěn tiáo; zhē xiá gāotagapagtago
脸部防晒霜liǎn bù fáng shài shuānglosyon panlaban sa araw na ginagamit sa mukha
日霜rì shuāngkremang pang-araw
晚霜wǎn shuāngkremang panggabi

眼睛yǎn jīngmga mata
眉笔méi bǐtagakilay
眼影yǎn yǐngpang-anino ng mata
眼线膏yǎn xiàn gāopanglinya ng mata
眼线液yǎn xiàn yètintang panglinya
睫毛膏jié máo gāotina para sa mga pilikmata

嘴唇zuǐ chúnmga labi
口红; 唇膏kǒu hóng; chún gāolipistik
唇线笔chún xiàn bǐpanglinya sa labi
润唇膏rùn chún gāolabing pagtakpan

指甲zhǐ jiǎmga kuko
指甲油, 趾甲油zhǐ jiǎ yóu, zhǐ jiǎ yóupampakintab ng kuko
指甲增长液zhǐ jiǎ zēng zhǎng yèkuko paglago tagasunod
白色指缘修饰笔bái sè zhǐ yuán xiū shì bǐputing lapis para sa kuko
指甲刷zhǐ jiǎ shuābrotchang pangkuko
洗甲水xǐ jiǎ shuǐpangtanggal ng pampakintab ng kuko

身体shēn tǐkatawan
身体乳液shēn tǐ rǔ yèlosyon para sa katawan
香水xiāng shuǐpabango
纤体霜xiān tǐ shuāngkremang anti-cellulite

剃须后tì xū hòupagkatapos mag-ahit
剃须泡沫tì xū pào mòbualng pang-ahit
须后润肤露xū hòu rùn fū lùpanghaplas na ahit
洁面皂jié miàn zàopanghugas na bareta
汉语拼音他加祿语

Now take the 化妆品 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles