jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 颜色

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
颜色yán sèkulay
原色yuánsèpangunahing kulay
白色bái sèputi
橙色chéng sèkahel
粉色fěnsèrosas
红色hóng sèpula
黑色hēi sèitim
灰色hūi sèabo
黄色huáng sèdilaw
蓝色lán sèasul
绿色lǜ sèberde
棕色zōng sèkayumanggi
紫色zǐ sèhaban, lila
汉语拼音他加祿语

Now take the 颜色 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles