jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 建筑

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
建筑jiànzhùgusali
建筑jiànzhùestruktura
办公室bàngōngshìtanggapan, opisina
博物馆bówùguǎnmuseo
冰屋bīngwūigloo
百货商店bǎihuò shāngdiànbasar
餐馆cānguǎnrestauran
城堡, 车chéngbǎo, jūkastilyo
超级市场chāojí shìchǎngsupermarket
车库chēkùgarahe
大使馆dàshǐguǎnembahada
大学dàxuéunibersidad, pamantasan
灯塔dēngtǎparola
电影院diànyǐngyuànsinehan
飞机场fēijīchǎngpaliparan
风车fēngchēmakina ng pinatatakbo ng hangin
工厂gōngchǎngpagawaan, pabrika
宫殿gōngdiànpalasyo
公寓gōngyùapartment
公寓gōngyùapartment
gǎngsilungan
港口gǎngkǒupuerto
户籍登记处hùjí dēngjìchùopisinang pampagtala
花商huāshāngmabubulaklak
剧院jùyuànteatro
警察分局jǐngchá fēnjúhimpilan ng pulis
教堂jiàotángsimbahan
jiābahay
酒吧jiǔbālugal na pinag-iinuman ng alak
酒吧jiǔbāpub
陵墓língmùlibingang maringal
旅馆lǚguǎnotel
旅游咨询处lǚyóuzī xúnchùopisina ng turista
摩天楼mótiānlóunapakataas na gusali
美术馆, 画廊měishùguǎn, huàlánggalerya ng sining
庙宇miàoyǔtemplo
农场nóngchǎngbukid
平房píngfángbungalow
骑车修理站qìchēxiūlǐzhànalusanan ng sasakyan
清真寺qīngzhēnsìsimbahang moro
qiáotulay
肉铺ròupùmagkakarne
市场shìchǎngpamilihan, palengke
市议会所有的房产shìyìhuì suǒyǒude fángchǎnkonseho ng bahay
市政厅shìzhèngtīngmunisipyo
商店shāngdiàntindahan
水族馆shuǐzúguǎnakwaryum
图书馆túshūguǎnbasahan at pahiraman ng mga aklat
体育场tǐyùchǎngistadyum
天文台tiānwéntáiobserbatoryo
消防站xiāofángzhànhimpilan ng bumbero
小旅馆xiǎo lǚguǎnbahay bakasyonan
学校xuéxiàoeskwelahan, paaralan
学院xuéyuànkolehiyo
银行yínhángbangko
邮政局yóuzhèngjúpost opis
医院yīyuànospital, bahaypagamutan
演播室yǎn bō shìestudyo
总教堂zǒngjiàotángkatedral
帐篷zhàngpengdampa, tolda
庄园zhuāngyuánasyenda
汉语拼音他加祿语

Now take the 建筑 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles