jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 卧室

Chinese
A to Z

汉语拼音他加祿语
卧室wòshìsilid tulugan
壁橱bìchúmunting silid, panabihan
抽屉chōutìkahon ng mesa
chuángkama
床单chuángdānkumot
床垫chuángdiànkutson
dēnglampara
dēngilaw
jìngsalamin
梳妆台shūzhuāngtáimesa ng pagbibihis
衣橱yīchúaparador
羽绒被yǔróngbèikubrekama
枕套zhěntàopunda ng unan
枕头zhěntouunan
汉语拼音他加祿语

Now take the 卧室 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles