jonsay.co.uk
Language Dictionaries
他加祿字典

他加祿字典 | 天文学

Chinese
A to Z

Image banner for the astronomy category
汉语拼音他加祿语
天文学tiānwénxuéAstronomya
太阳tàiyángAraw
行星xíngxīngPlaneta
水星shuǐxīngMerkuryo
金星jīnxīngVenus
地球dìqiúLupa
火星huǒxīngMarte
木星mùxīngJupiter
土星tǔxīngSaturno
天王星tiānwángxīngUranus
海王星hǎiwángxīngNeptuno
冥王星míngwángxīngPluto
月球yuèqiúBuwan
卫星wèixīngmaliit na planeta

银河系yínhéxìPulong-bituin
宇宙yǔzhòuSandaigdig
星系xīngxìKalawakan
xīngBituin
太阳系tàiyángxìSistemang solar
行星xíngxīngPlaneta
彗星huìxīngKometa
流星liúxīngBulalakaw
小行星xiǎoxíngxīngAsteroid

望远镜wàngyuǎnjìngTeleskopyo

汉语拼音他加祿语
View the 天文学 flashcards page


Now take the 天文学 test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles