Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 爬行动物

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

爬行动物páxíng dòngwùc reptil
尖牙jiānyác fang
línc fjäll
尾巴wěibac svans

shéc orm
巨蛇jùshéc pytonorm
角蝰jiǎokuíc aspishuggorm
蝰蛇, 毒蛇kuíshé, dúshéc huggorm
蟒蛇mǎngshéc anakonda
王蛇wángshéc kungsboa
响尾蛇xiǎngwěishéc skallerorm
眼镜蛇yǎnjìngshéc kobra
黑曼巴, 黑曼巴蛇, 眼镜蛇hēimànbā, hēimànbā shé, yǎnjìng shéc svart mamba

蜥蜴xīyìc ödla
鳄鱼èyúc krokodil
壁虎bìhǔc gecko
短吻鳄duǎnwěn`èc alligator
美洲大蜥蜴měizhōudà xīyìc iguana
Now take the 爬行动物 test in Swedish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
时间

时装
织布

起居室
浴室
卧室

科学
形状

Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles