jonsay.co.uk
Language Dictionaries
瑞典语字典

瑞典语字典 | 自然界

Chinese

Image banner for the nature category
汉语拼音瑞典语
自然界zìránjièc natur
赤道chìdàoc ekvator
半球bànquíc halvklot
纬度wěidùc latitud
经度jīngdùc longitud
北极běijíc nordpol
南极nánjíc sydpol
北回归线běi huíguīxiànc kräftans vändkrets
南回归线nán huíguīxiànc Stenbockens vändkrets

天气tiānqìnt väder
气象学qìxiàngxuéc meteotologi
暴风雪bàofēngxuěc snöstorm
暴风雨bàofēngyǔnt oväder
bīngc is
*冰雹bīngbáoc hagelkorn
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc glaciär
冰山, 流冰bīngshān, liúbīngnt isberg
冰柱bīngzhùc icicle
彩虹cǎihōngc regnbåge
大风dàfēngc storm
fēngc vind
风暴fēngbàoc storm
飓风jùfēngc orkan
léic åska
闪电shǎndiànc blixt
台风táifēngc tyfon
*阳光yángguāngnt solsken
微风wēifēngc bris
c dimma
旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánc cyklon
旋风xuànfēngc virvelvind
xuěc snö
雪堆xuěduīc snödriva
yúnnt moln
云雾yúnwùc mist, c dimma
nt regn
雨夹雪yǔjiāxuěnt slask

shuǐnt vatten
冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc glaciär
cháont tidvatten
hǎint hav
海啸hǎixiàoc tsunami
海峡hǎixiánt sund
c å
c sjö
间歇泉jiàn xíe quánc gejser
làngc våg
浪涛làngtāoc dyning
流, 水流liú, shuǐliúc ström
瀑布pùbùnt vattenfall
quánc källa
三角洲sānjiǎozhōunt delta
小河, 溪xiǎohé, xīc bäck
小河xiǎohéc ström
泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúc lagun
旋涡xuánwōc bubbelpool
洋, 海洋yáng, hǎiyángnt världshav

地球dìqiúc mark
丛林, 密林cónglín, mìlínc djungel
大山洞dà shāndòngc håla
大陆, 大洲dàlù, dàzhōuc kontinent
地沟dìgōunt dike
地下的dìxiàdesubterranean, underjordisk
地震dìzhènc jordbävning
腐蚀fǔshíc erosion
海岸线hǎi`ànxiànc kustlinje
海岛hǎidǎoc ö
海滩hǎitānc strand
火山huǒshānc vulkan
降落, 平息jiàngluò, píngxīc sättning
巨砾jùlìnt stenblock
矿泉kuàngquánc het källa
卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshíc strandsten
绿洲lùzhōuc oas
c gyttja
泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngc mark
黏土, 泥土niántǔ, nítǔc lera
平川píngchuānc slätt
喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánc gejser
森林sēnlínc skog
石灰岩shíhuīyánc kalksten
石头shítouc sten
树林shùlínnt trä
shāc sand
沙漠shāmòc öken
山, 山岳shān, shānyuènt berg
山崩, 地滑shānbēng, dìhuánt jordskred
山洞shāndòngc grotta
山顶shāndǐngc topp
山峰shānfēngc topp
沙岩shāyánc sandsten
深谷shēngǔc ravin
土地tǔdìnt land
小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngc kulle
溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔc dal
悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìc klippa
yánc klippa
岩石, 大石yánshí, dàshíc sten
震动zhèndòngnt skalv
钟乳石zhōng rǔ shíc stalaktit
石笋shí sǔnc stalagmit
地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài c tektonisk platta
汉语拼音瑞典语
View the 自然界 flashcards page


Now take the 自然界 test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles