jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 自然界

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
时间

时装
织布

起居室
浴室
卧室

科学
形状

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

自然界zìránjièc natur
赤道chìdàoc ekvator
半球bànquíc halvklot
纬度wěidùc latitud
经度jīngdùc longitud
北极běijíc nordpol
南极nánjíc sydpol
北回归线běi huíguīxiànc kräftans vändkrets
南回归线nán huíguīxiànc Stenbockens vändkrets

天气tiānqìnt väder
气象学qìxiàngxuéc meteotologi
暴风雪bàofēngxuěc snöstorm
暴风雨bàofēngyǔnt oväder
bīngc is
 • 冰雹
 • bīngbáoc hagelkorn
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc glaciär
  冰山, 流冰bīngshān, liúbīngnt isberg
  冰柱bīngzhùc icicle
  彩虹cǎihōngc regnbåge
  大风dàfēngc storm
  fēngc vind
  风暴fēngbàoc storm
  飓风jùfēngc orkan
  léic åska
  闪电shǎndiànc blixt
  台风táifēngc tyfon
 • 阳光
 • yángguāngnt solsken
  微风wēifēngc bris
  c dimma
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánc cyklon
  旋风xuànfēngc virvelvind
  xuěc snö
  雪堆xuěduīc snödriva
  yúnnt moln
  云雾yúnwùc mist, c dimma
  nt regn
  雨夹雪yǔjiāxuěnt slask

  shuǐnt vatten
  冰川, 冰河bīngchuān, bīnghéc glaciär
  cháont tidvatten
  hǎint hav
  海啸hǎixiàoc tsunami
  海峡hǎixiánt sund
  c å
  c sjö
  间歇泉jiàn xíe quánc gejser
  làngc våg
  浪涛làngtāoc dyning
  流, 水流liú, shuǐliúc ström
  瀑布pùbùnt vattenfall
  quánc källa
  三角洲sānjiǎozhōunt delta
  小河, 溪xiǎohé, xīc bäck
  小河xiǎohéc ström
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúc lagun
  旋涡xuánwōc bubbelpool
  洋, 海洋yáng, hǎiyángnt världshav

  地球dìqiúc mark
  丛林, 密林cónglín, mìlínc djungel
  大山洞dà shāndòngc håla
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōuc kontinent
  地沟dìgōunt dike
  地下的dìxiàdesubterranean, underjordisk
  地震dìzhènc jordbävning
  腐蚀fǔshíc erosion
  海岸线hǎi`ànxiànc kustlinje
  海岛hǎidǎoc ö
  海滩hǎitānc strand
  火山huǒshānc vulkan
  降落, 平息jiàngluò, píngxīc sättning
  巨砾jùlìnt stenblock
  矿泉kuàngquánc het källa
  卵石, 小圆石luǎnshí, xiǎoyuánshíc strandsten
  绿洲lùzhōuc oas
  c gyttja
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngc mark
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔc lera
  平川píngchuānc slätt
  喷出喷注的温泉pēnchū pēn zhù de wēnquánc gejser
  森林sēnlínc skog
  石灰岩shíhuīyánc kalksten
  石头shítouc sten
  树林shùlínnt trä
  shāc sand
  沙漠shāmòc öken
  山, 山岳shān, shānyuènt berg
  山崩, 地滑shānbēng, dìhuánt jordskred
  山洞shāndòngc grotta
  山顶shāndǐngc topp
  山峰shānfēngc topp
  沙岩shāyánc sandsten
  深谷shēngǔc ravin
  土地tǔdìnt land
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngc kulle
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔc dal
  悬崖, 峭壁xuányá, qiàobìc klippa
  yánc klippa
  岩石, 大石yánshí, dàshíc sten
  震动zhèndòngnt skalv
  钟乳石zhōng rǔ shíc stalaktit
  石笋shí sǔnc stalagmit
  地壳构造板块dì qiào gòu zào bǎn kuài c tektonisk platta
  汉语拼音瑞典语

  Now take the 自然界 test in Swedish


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles