jonsay.co.uk
Language Dictionaries
瑞典语字典

瑞典语字典 | 哺乳动物

Chinese

汉语拼音瑞典语
哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt däggdjur
食肉动物shíròu dòngwùc köttätare
食草动物shícǎo dòngwùc växtätare
食虫动物shíchóng dòngwùc insektsätare
杂食动物záshí dòngwùc allätare

白鼬báiyòuc iller
斑马bānmǎc zebra
穿山甲chuān shān jiǎc myrkott
刺猬cìwèic igelkott
长颈路chángjǐnglùc giraff
河马hémǎc flodhäst
c räv
黑豹hēibàoc panter
海豹hǎibàoc säl
海狮hǎishīnt sjölejon
海象hǎixiàngc valross
c tiger
黄鼬huángyòuc vessla
huānc grävling
lángc varg
羚羊的一种língyáng deyīzhǒngc gnuer
羚羊língyángc antilop
鬣狗liègǒuc hyena
骆驼luòtuoc kamel
美洲驼, 无峰驼měi zhōu tuó, wú fēng tuó c lama
美洲虎, 美洲豹měizhōuhǔ, měizhōubàoc jaguar
犰狳qiúyúc bälta
食蚁兽shíyǐshòuc myrslok
狮子shīzint lejon
水牛shuǐniúc buffel
水獭shuǐtǎc utte
c kanin
犀牛xīniúc noshörning
xiàngc elefant
*母象mǔxiàngc ko
野牛yěniúc visent
野兔yětùc hare
野猪yězhūnt vildsvin
鼹鼠yǎnshǔc mullvad
cháic schakal
鼩鼱qú jīngc näbbmus

啮齿目动物nièchǐmù dòngwùc gnagare
仓鼠cāngshǔc hamster
大鼠dàshǔc råtta
旱獭, 土拨鼠hàn tǎ, tǔ bō shǔnt murmeldjur
豪猪háozhūnt piggsvin
河狸hélíc bäver
松鼠sōngshǔc ekorre
沙鼠shā shǔc gerbil, c ökenratta
shǔc mus
豚鼠túnshǔnt marsvin

类人猿lèirényuánc apa, c människoapa
长臂猿chángbìyuánc gibbon
大猩猩dàxīngxīngc gorilla
黑猩猩hēixīngxīngc schimpans
猩猩xīngxīngc orangutang

灵长目动物língzhǎngmù dòngwùc primat
狒狒fèifèic babian
hóuc apa
猕猴mí hóuc rhesusapa

有袋动物yǒu dài dòngwùnt pungdjur
袋鼠dàishǔc känguru
树袋熊shùdàixióngc koala
负鼠fù shǔc pungråtta

xióngc björn
北极熊běijíxióngc isbjörn
大熊猫, 大猫熊dà xióngmāo, dà māoxióngc panda
棕熊, 棕色熊zōng xióng, zōng sè xióng c brunbjörn
浣熊huàn xióng c tvättbkörn

gǒuc hund
鹿c hjort
c åsna
māoc katt
c häst
niúc ko
*母牛mǔniúc ko
山羊shānyángc get
yángnt får
zhūc gris
*公猪gōngzhūnt vildsvin

jīngc valar
海豚hǎitúnc delfin
虎鲸hǔjīngc späckhuggare
鲸鱼jīngyúc val
鼠海豚shǔhǎitúnc tumlare
汉语拼音瑞典语
View the 哺乳动物 flashcards page


Now take the 哺乳动物 test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles