Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 昆虫

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

昆虫kūnchóngc insekt
jiǎnc puppa

苍蝇cāngyíngc fluga
éc mal
蝴蝶húdiéc fjäril
黄蜂huángfēngc geting
毛虫máochóngc fjärilslarv, c mallarv
蚂蚁máyǐc myra
蜜蜂mìfēngnt bi
蜻蜓qīngtíngc trollslända
蚯蚓qiūyǐnc daggmask
rùic mygga
shīc lus
wénc moskit
蜈蚣wúgōngc tvestjärt
蟋蟀xīshuàic syrsa
蝎子xiēzic skorpion
小昆虫xiǎo kūnchóngc bugg
蚱蜢zhàměngc gräshoppa
蛀木虫zhùmùchóngc trämask
蟑螂zhānglángc kackerlacka
蜘蛛zhīzhūc spindel
Now take the 昆虫 test in Swedish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
时间

时装
织布

起居室
浴室
卧室

科学
形状


Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles