Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 天月年

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

星期xīngqīc vecka
tiānc dag
星期一xīngqīyīc måndag
星期二xīngqī`èrc tisdag
星期三xīngqīsānc onsdag
星期四xīngqīsìc torsdag
星期五xīngqīwǔc fredag
星期六xīngqīliùc lördag
星期日xīngqīrìc söndag

niánnt år
yuèc månad
一月yīyuèjanuari
二月èryuèfebruari
三月sānyuèmars
四月sìyuèapril
五月wǔyuèmaj
六月liùyuèjuni
七月qīyuèjuli
八月bāyuèaugusti
九月jiǔyuèseptember
十月shíyuèoktober
十一月shíyīyuènovember
十二月shí`èryuèdecember

季节jìjiéc årstid
春季chūnjìc vår
夏季xiàjìc sommer
秋季qiūjìc höst
冬季dōngjìc vinter
Now take the 天月年 test in Swedish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
时间

时装
织布

起居室
浴室
卧室

科学
形状

Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles