jonsay.co.uk
Language Dictionaries
瑞典语字典

瑞典语字典 | 颜色

Chinese

汉语拼音瑞典语
颜色yán sèc Färg
原色yuánsèc Primärfärg
白色bái sèvit
橙色chéng sèorange
粉色fěnsèrosa
红色hóng sèröd
黑色hēi sènt svart
灰色hūi sègrå
黄色huáng sègul
蓝色lán sèblå
绿色lǜ sègrön
棕色zōng sèbrun
紫色zǐ sèlila
汉语拼音瑞典语

Now take the 颜色 test in Swedish


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles