Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 瑞典语字典

瑞典语字典 | 动物

Search dictionary :-

汉语拼音瑞典语

动物dòngwùnt djur
鸟, 禽niǎo, qínc fågel
c fisk
哺乳动物bǔrǔ dòngwùnt däggdjur
爬行动物páxíng dòngwùkräldjur, c reptil
恐龙kǒnglóngc dinosaurie

鼻子bízic näsa
jiǎnt skall
尖牙jiānyác fang
口鼻子kǒubízic nos
獠牙liáoyác bete
línnt fjäll
鸟喙niǎohuìc näbb
鸟嘴niǎozuǐc näbb
c hud, nt skinn
c fena
软毛ruǎnmáoc päls
兽皮shòupíc hud
尾巴wěibac svans
羽毛yǔmáoc fjäder
育儿袋yù`érdàic pung
zōngc man
zhǎoc klo
zhuǎc klo
爪子zhuǎzic tass
Now take the 动物 test in Swedish

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物

昆虫
植物
水果


一般生活
亲属
天月年
饮料
时间

时装
织布

起居室
浴室
卧室

科学
形状

Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles